Инфо център
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент


Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
ISO 14001 - Системи за управление по отношение на околната среда. Практическо ръководство за МСППрограма „Лоялни клиенти” 2019

Програма „Лоялни клиенти” 2019

 

Програма „Лоялни клиенти” 2019

 

Управителният съвет на БИС одобри програма „Лоялни клиенти” за 2019 г. Целта на програмата е да повиши удовлетвореността на клиентите и членовете на БИС от предлаганите продукти и услуги и от участието им в стандартизацията, да запази постоянните клиенти на БИС, като им предложи икономически стимули, и да привлече нови членове и клиенти.

 

Програмата „Лоялни клиенти” е насочена към нашите членове и редовни клиенти, които активно ползват продуктите и услугите на БИС, при спазване на авторските права върху стандартите.

 

Кой участва в програмата за лоялност?

За да се разглежда фирма като лоялен клиент, е необходимо да е реализирала оборот над 4000 лв. без ДДС за периода 2016 – 2018 г., включително; за всяка една от годините компанията да има общ оборот над 500 лв. без ДДС, а членовете на БИС да са платили членския си внос за 2019 г. съгласно сроковете, посочени в Устава на БИС.

 

През 2019 г. в програмата са включени общо 28 организации, от които 13 са членове и 15 са редовни клиенти на БИС.

 

Какво получават лоялните клиенти?

Клиентите, включени в програмата за лоялност, получават различни бонуси под формата на безплатни продукти и услуги или информация:

 

Бонуси за клиенти, които не са членове на БИС:

  • Абонамент за Официалния бюлетин на БИС за период от една година, или ако клиентите вече имат абонамент за бюлетина, получават безплатен „Абонамент за актуалност на стандарти”.
  • Информация за проектите (списъци), които предстоят за гласуване в избран от компанията ТК (без да се ползват от правата на членовете на БИС).

 

Бонуси за клиенти,  членове на БИС:

  • Безплатен „Абонамент за актуалност на стандарти”;
  • 4 поръчки за безплатно онлайн четене на стандарти.

 

Всички организации, включени в програмата за 2019 г., вече са уведомени.

16 Apr 2019