Инфо център
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент


Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
„Абонамент за актуалност на български стандарти”Предложение за създаване на нов технически комитет на CEN „Кръгова икономика в строителния сектор”

Предложение за създаване на нов технически комитет на CEN 
„Кръгова икономика в строителния сектор”

Предложение за създаване на нов технически комитет на CEN

„Кръгова икономика в строителния сектор”

 

Националният орган по стандартизация на Дания (DS) представя предложение за създаване на нов технически комитет на CEN със заглавие „Кръгова икономика в строителния сектор”

 

Обхват: Предложеният технически комитет ще отговоря за разработването на доброволни стандарти за кръгова икономика в строителния сектор. Стандартите ще описват общи методи, които ще подпомагат рециклирането на материали и продукти от сгради и строителни съоръжения (например пътища, мостови конструкции и др.). Стандартите ще бъдат общоприложими (хоризонтални) и ще подпомагат трансформирането на кръговата икономика в следните области: термини и рамка, картографиране на ресурсите на сгради и съоръжения, селективно разрушаване на сгради и съоръжения, методи за регистриране на информацията и местоположението на материали и продукти в сгради (картографиране на ресурсите), проектиране за демонтиране, управление на отпадъците по време на строителния процес и методи за осигуряване на качеството, изпитване и класификация на рециклирани материали.

Този комитет ще разработва стандарти, които ще подпомогнат строителния сектор при въвеждането на процедури и единен език. Тези стандарти ще подкрепят нови бизнес модели, които интегрират кръговата икономика по цялата верига на стойността.

 

Стандартите от обхвата на този технически комитет ще подкрепят прехода към по-кръгова икономика в строителния сектор с цел насърчаване на ефективността на ресурсите. Картографирането на ресурсите на сградите може да намали използването на сурови естествени (необработени) материали чрез идентифициране на наличните суровини в съществуващите сгради.

 

Предложената работна програма за стандарти обхваща съществуващи и нови сгради и съоръжения и включва:

 

  • стандарт за картографиране на сгради;
  • стандарт за селективно разрушаване на сгради;
  • стандарт за управление на отпадъците по време на строителния процес;
  • преглед на проекта на международен стандарт (ISO) за проект за демонтаж

 

От обхвата се изключва: спецификация на конкретни аспекти на кръговата икономика, които вече са в обхвата на съществуващи технически комитети, като екопроектиране (CEN-CLC/JT C10), оценяване на жизнения цикъл (CEN/TC 350) и опасни вещества в строителните продукти (CEN/TC 351).

 

Всеки заинтересован може да представи становище по предложението до 30.05.2019 г. на експерт Румен Боянски, на имейл: rumen.boiansky@bds-bg.org;  тел. 02/81 74 513.

 

За повече информация виж тук.

15 Apr 2019