Инфо център
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент


Стандартите и кризите
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
„Абонамент за актуалност на български стандарти”СТАНДАРТИТЕ ИЗГРАЖДАТ ДОВЕРИЕ: CEN и CENELEC С ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ИЗБОРИ

СТАНДАРТИТЕ ИЗГРАЖДАТ ДОВЕРИЕ: 
CEN и CENELEC С ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ИЗБОРИ

СТАНДАРТИТЕ ИЗГРАЖДАТ ДОВЕРИЕ:

CEN и CENELEC С ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ИЗБОРИ

 

С оглед на предстоящите европейски избори на 23 – 26 май CEN и CENELEC публикуваха Декларация „Стандартите изграждат доверие” с цел да се подчертае приносът на стандартите за постигане на приоритетите при разработването на европейска политика.

 

Разработените от CEN и CENELEC европейски стандарти играят важна роля за посрещане на днешните и утрешните технологични и обществени предизвикателства от най-голямата икономика на света – тази на ЕС. Европейската стандартизационна система, основана на консенсус и отчитане на интересите на заинтересованите страни, обединява опита на европейския бизнес, заинтересованите страни в обществото, потребителите, малките и средните предприятия и лицата, създаващи политики, при разработването на съвременни и широко приложими стандарти.

 

С повече от 24 000 европейски стандарта CEN и CENELEC са основни участници в подкрепа на хармонизирането на европейския вътрешен пазар. Един европейски стандарт се приема идентично в 34 държави, като по този начин се оптимизира достъпа до единния пазар и се намалява бюрокрацията. Чрез тази уникална характеристика на европейската стандартизационна система, стандартите подкрепят европейските приоритети чрез подобряване на бизнес резултатите, намаляване на разходите и създаване на доверие у потребителите.

 

Декларацията на CEN и CENELEC, която официално беше обявена на 9 април 2019 г., подчертава значителния принос на европейската стандартизация в подкрепа на целите на лицата, отговорни за вземането на решения: от изкуствен интелект до устойчива енергия, интелигентни уреди и блокови вериги (blockchain), в следващите години Европа ще има нужда от вземането на много важни решения, за да остане конкурентоспособна в световен мащаб. Стандартите спомагат за постигането на тази цел.

 

Пет приоритета за бъдещето на Европа

CEN и CENELEC определиха пет стратегически приоритета, по които стандартите могат да осигурят ефективна подкрепа за разработването на европейската политика през следващите години:

 

  • Хармонизиран единен пазар. Чрез намаляване на бюрокрацията, стандартите създават стойност за индустрията, като същевременно предлагат икономически изгоден и по-лесен начин да се покаже съответствието на продукта със законодателството на ЕС.

 

  • Конкурентна европейска индустрия, готова да бъде водеща в международната търговия. Европейските стандарти подкрепят технологичните промени в Европа, като същевременно защитават европейските интереси при създаването на международните стандарти, благодарение на ползотворното сътрудничество със и в рамките на международните организации за стандартизация ISO и IEC.

 

  • Доверие в новите технологии. Стандартите предоставят най-добри европейски практики, които да бъдат водещи при цифровата трансформация на обществото, като отчитат интересите на гражданите.

 

  • Развитие на иновациите за Европа. Чрез наскоро одобрения Стратегически план за иновации CEN и CENELEC дават възможност резултатите от изследователската и научната дейност да достигнат до пазара.

 

  • Целите за устойчиво развитие от програмата на ООН 2030. Стандартите помагат за устойчивото използване на ресурсите и енергията, като същевременно защитават потребители, работници и околна среда.

 

Заедно за Европа

 

Декларацията е най-новата стъпка в дългогодишната история на публично-частното сътрудничество в Европа: в своята дейност по стандартизация CEN и CENELEC винаги са работили съвместно с европейските институции. Една от областите, в които най-ясно се вижда сътрудничеството, са хармонизираните стандарти. Това са стандарти, които се разработват с цел подпомагане спазването на законодателството на Европейския съюз, съгласно „Нов подход”. Хармонизираните стандарти допринасят за гарантиране на дългогодишната роля на ЕС като световен икономически лидер.

 

Допълнителните действия, предприети от CEN и CENELEC съвместно с Европейската комисия, включват:

 

  • „Междуинституционален диалог” относно европейската стандартизация, който събира представители на високо равнище от европейските институции, както и служители от CEN и CENELEC, представители на индустриални асоциации и граждански организации, за да се обсъди как европейската стандартизация може да подкрепи една интелигентна, иновативна и устойчива промишленост;

 

  • Програмата REFITпрограма на Европейската комисия за регулаторна пригодност и ефективност. Като част от тази програма през м. 2017 г. REFIT изготви становище относно прилагането на Регламента за строителни продукти, призовавайки за по-бързо и по-ефективно цитиране на хармонизираните стандарти;

 

  • Съвместна инициатива за стандартизация с представители от CEN и CENELEC и техните членове от националните организации по стандартизация.

 

Въз основа на това ползотворно сътрудничество CEN и CENELEC, съвместно с техните 34 национални членове, са готови да продължат да работят със следващия състав на Европейската комисия и членовете на Европейския парламент, за да помогнат за превръщането на Европа в по-интелигентна, по-справедлива, по-устойчива и по-надеждна за всички граждани. Основана на доброволност, гъвкавост и отчитане на всички интереси, европейската стандартизационна система е стратегически актив и ефективен инструмент за успешно посрещане на бъдещите предизвикателства.

 

Може да се присъедините към кампанията през следващите месеци на хаштаг #TrustStandards. Повече за Декларацията на CEN и CENELEC може да научите на интернет адрес www.standardsbuildtrust.eu.

11 Apr 2019