Инфо център
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент


Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
ISO 14001 - Системи за управление по отношение на околната среда. Практическо ръководство за МСПСвиква се Общо събрание на БИС

Свиква се Общо събрание на БИС

 

Управителният съвет на Българския институт за стандартизация на основание чл.12, ал.6 от ЗНС свиква редовно Общо събрание на Българския институт за стандартизация на 19 април 2019 г. от 11 часа в зала 4 „Асен Златаров”, ет. 3 на Националния дом на науката и техниката в София, ул. „Г. С. Раковски” 108, при следния дневен ред:

 

  1. Приемане на членове на БИС
  2. Преустановяване на правата на членове на БИС
  3. Приемане на отчета за дейността на БИС за 2018 г.
  4. Приемане на отчета за изпълнение на бюджета на БИС за 2018 г.
  5. Приемане на бюджета на БИС за 2019 г.
  6. Разни.

 

Регистрацията на упълномощените представители на членовете на Българския институт за стандартизация започва в 9.30 часа и ще се извършва срещу представено писмено пълномощно.

 

При липса на кворум, на основание чл.13 от ЗНС и чл.30 от Устава на БИС, събранието ще се проведе същия ден в 12 часа, на същото място и при същия дневен ред.

 

 

Покана

 

 

17 Apr 2019