Инфо център
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент

Киберсигурността
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Колекция ISO 55000 Управление на активитеОбласт на стандартизация: Елементи на тръбопроводи и тръбопроводи. Общи положения

Област на стандартизация:

Елементи на тръбопроводи и тръбопроводи. Общи положения

 

prБДС EN 1401-1 Пластмасови тръбопроводни системи за безнапорно подземно отводняване и канализация. Непластифициран поливинилхлорид (PVC-U). Част 1: Изисквания за тръби, свързващи части и системата

 

Настоящ етап: Официално гласуване - от 14.02.2019 г. до 11.04.2019 г.

 

Прогнозна дата на публикуване на национално ниво: най-късно до 15.01.2020 г.

Тази част на EN 1401 определя изискванията за тръби, свързващи части и за системи от непластифициран поли(винилхлорид) (PVC-U) за тръбопроводни системи в областта на безнапорно подземно и канализационно и отводняване - извън застроената структура (код за област на приложение “U”) и  едновременно положени в земята в сгради (код за област на приложение “D”) и извън сгради. Това се отразява в маркирането на продуктите с “U” и “UD”. Той определя параметрите за методите на изпитване, описани в този стандарт, който обхваща поредица от номинални размери, поредица от серии тръби и свързващи части и поредица от класове на коравина и дава препоръки за оцветяването. Този европейски стандарт се прилага за неразпенени тръби от PVC-U без муфа, както и за тръби с муфа, произведена заедно с тръбата. Свързващите части могат да бъдат произведени чрез леене под налягане или да бъдат конфекционирани от тръби и/или формувани елементи.

 

Отговорен технически комитет:

БИС/ТК 81 Пластмаси

03 Apr 2019