Инфо център
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент

Киберсигурността
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
ISO 14001 - Системи за управление по отношение на околната среда. Практическо ръководство за МСПОбласт на стандартизация: Бои и лакове. Свързващи вещества

Област на стандартизация:

Бои и лакове. Свързващи вещества

 

prБДС EN ISO 3251 Бои, лакове и пластмаси. Определяне на съдържанието на нелетливи вещества (ISO/FDIS 3251:2019)

 

Настоящ етап: Официално гласуване - от 14.02.2019 г. до 12.04.2019 г.

 

Прогнозна дата на публикуване на национално ниво: най-късно до 15.01.2020 г.

Този документ описва метод за определяне на съдържанието на нелетливи вещества на бои, лакове, свързващи средства за бои и лакове, полимерни дисперсии и кондензационни смоли, например фенолни смоли (разтворители, лакови разтвори и други).

 

Отговорен технически комитет:

БИС/ТК 39 Лаковобояджийски материали, покрития и лепила

03 Apr 2019