Инфо център
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент

Киберсигурността
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Колекция ISO 55000 Управление на активитеОбласт на стандартизация: Бетон и бетонни продукти

Област на стандартизация:

Бетон и бетонни продукти

 

Серия стандарти prБДС EN 12390 Изпитване на втвърден бетон:

 

Част 2: Приготвяне и отлежаване на пробни тела за изпитване на якост

Част 3: Якост на натиск на пробни тела

Част 5: Якост на опън при огъване на пробни тела

Част 7: Плътност на втвърден бетон

Част 8: Дълбочина на проникване на вода под налягане

 

Настоящ етап: Официално гласуване - от 31.01.2019 г. до 28.03.2019 г.

 

Прогнозна дата на публикуване на национално ниво: най-късно до 01.01.2020 г.

В част 2 са определени методи за приготвяне и отлежаване на пробни тела за изпитване на якост. Включва подготовката и напълването на форми, уплътняването на бетона, изравняването на повърхността, отлежаването на пробни тела и транспортирането на пробни тела.

 

В част 3 е описан метод за определянето на якостта на натиск на пробни тела от втвърден бетон.

 

В част 5 е описан метод за определянето на якостта на огъване на пробни тела от втвърден бетон.

 

В част 7 е описан метод за определяне на плътността на втвърден бетон. Той е приложим за лек, обикновен и тежък бетон. В стандарта се прави разлика между следните състояния на втвърдения бетон: 1) както е доставен; 2) водонаситен; 3) изсушен в сушилен шкаф.

 

В част 8 е описан метод за определяне на дълбочината на проникване на вода под налягане във втвърден бетон, който е отлежавал под вода.

 

Отговорен технически комитет:

БИС/ТК 5 Бетон и разтвори

28 Feb 2019