Инфо център
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент


Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Колекция ISO 31000 Управление на риска – основни стандартиОбществено допитване за проекти на национални приложения от обхвата на БИС/ТК 81 „Пластмаси”

Обществено допитване за проекти на национални приложения от обхвата на БИС/ТК 81 „Пластмаси”

Обществено допитване за проекти на национални приложения от обхвата на БИС/ТК 81Пластмаси

 

Разработването на националните приложения се налага във връзка с новите издания на БДС EN 1329-1:2014+А1:2018 и БДС EN 1451-1:2018.

 

Продуктите от обхвата на цитираните стандарти, съгласно изискванията на Наредбата за условията и реда за влагане на строителни продукти в Р България, подлежат на задължително оценяване на съответствието, включващо сертификация .

 

Новите издания на националните приложения ще отменят съществуващите национални приложения, отнасящи се за предишните издания на посочените европейски стандарти.

 

Във тази връзка, за изпълнение на актуализираната работна програма на БИС/ТК 81 за 2018 г. в частта ѝ „разработване на стандарти на национално ниво” и съгласно Правилата за работа по национална стандартизация, част 2, БИС обявява за обществено допитване следните проекти:

 

  • prБДС EN 1329-1:2014+A1:2018/NA Пластмасови тръбопроводни системи за канализация в сгради за отвеждане на отпадни води (с ниска и висока температура). Непластифициран поливинилхлорид (PVC-U). Част 1: Изисквания за тръби, свързващи части и системите. Национално приложение (NA).

 

  • prБДС EN 1451-1:2018/NA Пластмасови тръбопроводни системи за канализация в сгради за отвеждане на отпадни води (с ниска и висока температура). Полипропилен (PP). Част 1: Изисквания за тръби, свързващи части и системата. Национално приложение (NA)

 

Всеки заинтересован може да изпрати становище по проектите най-късно до 08.04.2019 г. на електронната поща на Христина Георгиева, секретар на БИС/ТК 81: hristina.georgieva@bds-bg.org

08 Feb 2019