Инфо център
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент

Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Колекция ISO 55000 Управление на активитеОбласт на стандартизация: Асансьори. Ескалатори

Област на стандартизация:

Асансьори. Ескалатори

 

prБДС EN 81-80 Правила за безопасност за конструиране и монтиране на асансьори. Съществуващи асансьори. Част 80: Правила за повишаване на безопасността на съществуващи пътнически и товаропътнически асансьори

 

Настоящ етап: Официално гласуване - от 06.12.2018 г. до 31.01.2019 г.

 

Прогнозна дата на публикуване на национално ниво: най-късно до 29.10.2019 г.

 

Този европейски стандарт дава методология за подобряване на безопасността на съществуващи асансьори с цел чрез прилагане на днешното ниво на безопасност да се достигне еквивалентно ниво на безопасност с това на новите асансьори. Този стандарт се прилага за постоянно монтирани пътнически и товарни асансьори, задвижвани с триеща шайба или посредством барабан или верига или с хидравлично задвижване, които обслужват определени нива с кабина проектирана за транспорт на хора или хора и товари, и която се движи по направляващи елементи, наклонени на не повече от 150 спрямо вертикалата. Този документ обхваща подобряването на безопасността на съществуващи асансьори за:

а) пътници;

b) поддържащ и контролиращ персонал;

с) лица извън шахтата, машинното помещение и ролковото помещение (но в непосредствена близост до тях);

d) всички упълномощени лица;

Този документ не се прилага за:

е) асансьори със задвижващи системи, различни от тези, определени по-горе;

f) подемни устройства като патерностери, минни асансьори, театрални асансьори, подемни устройства с автоматична подемна клетка, скипово устройство, подемници за строителни площадки, подемници в кораби, платформи за изследване и сондиране в морето, устройства за изграждане и поддържане;

g) съоръжения, при които наклонът на направляващите елементи спрямо вертикалата превишава 15°;

h) подемни устройства със скорост, по-ниска или равна на 0,15 m/s;

i) безопасност по време на транспорт, монтиране, ремонт и демонтиране на асансьори.

 

Отговорен технически комитет:

БИС/ТК 66 Асансьори и специална подемно-транспортна техника

31 Jan 2019