Инфо център
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент


Стандартите и кризите
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Включва текстове от БДС EN ISO 9001:2015 и СД ISO/TS 9002:2016.Област на стандартизация: Асансьори. Ескалатори

Област на стандартизация:

Асансьори. Ескалатори

 

prБДС EN 13015 Поддържане на асансьори и ескалатори. Правила за инструкции за поддържане

 

Настоящ етап: Официално гласуване - от 20.12.2018 г. до 14.02.2019 г.

 

Прогнозна дата на публикуване на национално ниво: най-късно до 14.11.2019 г.

 

Този документ определя всички елементи, необходими за изготвяне на инструкциите за дейностите за поддържане така, както са предвидени в 3.1, за новомонтирани пътнически асансьори, товаропътнически асансьори, товарни асансьори само за товари, товарни малки асансьори и ескалатори и подвижни пътнически пътеки. Този европейски стандарт не се прилага за:

a) инструкции за монтиране и демонтиране;

b) всички законови изследвания и изпитвания, основаващи се на националните нормативни актове.

Съществуващите съоръжения не са обхванати от този стандарт, но той може да бъде взет като препоръка.

 

Отговорен технически комитет:

БИС/ТК 66 Асансьори и специална подемно-транспортна техника

31 Jan 2019