Инфо център
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент


Хладилна техника
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Колекция Оценяване на съответствието – сертификация на системи за управлениеБИС предоставя безплатен достъп до два документа на CEN за електронно фактуриране

 

БИС предоставя безплатен достъп до два документа на CEN за електронно фактуриране

 

 

Българският институт за стандартизация предоставя безплатен достъп до два документа на CEN за електронно фактуриране - стандарта БДС EN 16931-1:2017 Електронно фактуриране. Част 1: Семантичен модел на данните на основните елементи на електронната фактура и техническата спецификация СД CEN/TS 16931-2:2017 Електронно фактуриране. Част 2: Списък на синтаксиси, които са в съответствие с EN 16931-1. Безплатният достъп е спонсориран от Европейската комисия въз основа на споразумение със CEN. Двата документа подпомагат прилагането на Директива 2014/55/ЕС относно „Електронно фактуриране при обществените поръчки” и прилагането им може да предложи презумпция за съответствие с някои от съществените изисквания на директивата.

 

Стандартите са налични само онлайн в pdf формат, като могат да бъдат свалени през профила на клиента в интернет магазина на БИС.

 

Моля, имайте предвид следното по отношение на всички стандарти и стандартизационни документи за електронно фактуриране:

 

Ползвателите имат право да използват съдържанието на тези издания при разработване на вторични продукти. Вторичните приложения, които се основават на или използват информация от тези стандарти/стандартизационни документи (СД), трябва да включват текст, който да бъде лесно разпознаваем от ползвателите и който ясно да посочва, че е приложен съответният стандарт/СД и възпроизвеждането му е направено с разрешението на CEN и БИС като притежатели на авторските права.

 

CEN и БИС не носят отговорност относно използването на съдържанието и прилагането на стандартите/СД във вторичните приложения и не предоставят никакви гаранции за каквато и да е цел на прилагане. В случай на съмнение потребителите трябва да се позовават на съдържанието на стандартите/СД, публикувани от БИС, които могат да бъдат намерени в каталога на БИС на следния линк: http://www.bds-bg.org/bg/standard/advance_search.php).

 

БИС препоръчва ползвателите на тези стандарти да поставят следното съобщение на електронните фактури, в случай че те се издават в съответствие с тях: „Тази фактура е издадена в съответствие със стандарта БДС EN 16931-1:2017 (или СД CEN/TS 16931-2:2017)”.

09 Jan 2019