Инфо център
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент

Киберсигурността
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
ISO 14001 - Системи за управление по отношение на околната среда. Практическо ръководство за МСПОбласт на стандартизация: Чугунени и стоманени тръби

Област на стандартизация:

Чугунени и стоманени тръби

 

Серия стандарти prБДС EN 10217 Заварени стоманени тръби за работа под налягане. Технически условия на доставка

 

Част 1: Електрозаварени и заварени чрез електродъгово подфлюсово заваряване тръби от нелегирана стомана с определени свойства при стайна температура;

Част 2: Електрозаварени тръби от нелегирана и легирана стомана с определени свойства при повишена температура;

Част 3: Електрозаварени и заварени чрез електродъгово подфлюсово заваряване тръби от легирана дребнозърнеста стомана с определени свойства при стайна, повишена и ниска температура;

Част 4: Електрозаварени тръби от нелегирана стомана с определени свойства при ниска температура;

Част 5: Заварени чрез електродъгово подфлюсово заваряване тръби от нелегирана и легирана стомана с определени свойства при повишена температура;

Част 6: Заварени чрез електродъгово подфлюсово заваряване тръби от нелегирана стомана с определени свойства при ниска температура

Част 7: Тръби от неръждаема стомана.

 

Настоящ етап: Официално гласуване - от 29.11.2018 г. до 24.01.2019 г.

 

Прогнозна дата на публикуване на национално ниво: най-късно до 04.09.2019 г.

 

Част 1 определя технически условия на доставка за нива на качество TR1 и TR2 на електрозаварени и заварени чрез електродъгово подфлюсово заваряване тръби с кръгло сечение, със специфицирани свойства при стайна температура.

Част 2 определя технически условия на доставка за две категории за изпитване на електрозаварени тръби с кръгло сечение, със специфицирани свойства при повишена температура, произведени от нелегирана стомана или специална легирана стомана.

Част 3 определя технически условия на доставка за две категории електрозаварени тръби и тръби, заварени чрез електродъгово подфлюсово заваряване надлъжно (SAWL) или спираловидно (SAWH), с кръгло сечение, произведени от заваряема дребнозърнеста стомана.

Част 4 определя технически условия на доставка за две категории електрозаварени тръби с кръгло сечение, със специфицирани свойства при ниска температура, произведени от нелегирана стомана.

Част 5 определя технически условия на доставка за две категории тръби с кръгло сечение, заварени чрез електродъгово подфлюсово заваряване надлъжно (SAWL) или спираловидно (SAWH), със специфицирани свойства при повишена температура, произведени от нелегирана или специална легирана стомана.

Част 6 определя технически условия на доставка за две категории тръби с кръгло сечение, заварени чрез електродъгово подфлюсово заваряване надлъжно (SAWL) или спираловидно (SAWH), със специфицирани свойства при ниска температура, произведени от нелегирана стомана.

Част 7 определя технически условия на доставка за две категории заварени тръби с кръгло сечение, произведени от аустенитна и аустенитно-феритна неръждаема стомана, предназначени за работа под налягане и устойчивост на корозия, при стайна температура, при ниски температури или повишени температури.

 

Отговорен технически комитет:  

БИС/ТК 17 Черна металургия

04 Jan 2019