Инфо център
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент

Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Колекция Оценяване на съответствието – сертификация на системи за управлениеОбласт на стандартизация: Стъкло за строителството

Област на стандартизация:

Стъкло за строителството

 

prБДС EN 12150-2 Стъкло за строителството. Термично закалено натриево-калциево силикатно безопасно стъкло. Част 2: Стандарт за продукт

 

Настоящ етап: Официално гласуване - от 01.11.2018 г. до 27.12.2018 г.

 

Прогнозна дата на публикуване на национално ниво: най-късно до 30.09.2019 г.

 

Този документ обхваща оценяването и проверката на постоянството на експлоатационните показатели и производственият контрол в предприятието на плоско термично закалено натриево-калциево силикатно безопасно стъкло, за употреба в строителството. ЗАБЕЛЕЖКА: За стъклени продукти, снабдени с електрически мрежи или системи, например за алармена сигнализация или подгряване, могат да се приложат и други директиви, като например Нисковолтовата директива.

 

Отговорен технически комитет:  

БИС/ТК 7 Стъкло и керамика

04 Jan 2019