Инфо център
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент

Киберсигурността
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Колекция ISO 55000 Управление на активитеОбласт на стандартизация: Защита срещу пожар

Област на стандартизация:  

Защита срещу пожар

 

prБДС EN 13565-1 Стационарни пожарогасителни инсталации. Инсталации с пяна. Част 1: Изисквания и методи за изпитване за съставни части

 

Настоящ етап: Официално гласуване - от 01.11.2018 г. до 27.12.2018 г.

 

Прогнозна дата на публикуване на национално ниво: най-късно до 30.09.2019 г.

 

Този европейски стандарт определя изисквания за материалите, конструкцията и експлоатационните характеристики на съставни части, предназначени за използване в стационарни пожарогасителни инсталации с пяна и използващи пенообразуватели, отговарящи на изискванията на стандартите от EN 1568-1 до EN 1568-4. Разглежданите съставни части са: дозиращи устройства, устройства за разпръскване на пяна, полупотопени шлангови съставни части, струйници, генератори за пяна с ниска/средна кратност, пеногенератори за пяна с висока кратност, камери за пяна, резервоари и съдове под налягане. Методите за изпитване са дадени в приложения от А до К.

 

Дадени са също и изисквания за предоставяне на данни за характеристиките, необходими за правилното използване на съставните части.

 

Изискванията в този документ не обхващат, освен там, където е посочено, използването на комбинации от съставни части, които оформят част или цяла пожарогасителна инсталация.

 

Изискванията за помпи, двигатели и за функционирането на механичните съставни части (например дистанционно управляеми револверни глави за струйник) са извън обхвата на този документ.

 

Отговорен технически комитет:

БИС/ТК 1 Пожаро- и взривозащита

04 Jan 2019