Инфо център
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент

Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Колекция ISO 9000 и ISO 10000 Системи за управление на качествотоПредложение на CEN за създаване на нов технически комитет: „Регулиране на химикали в продуктите”

Предложение на CEN за създаване на нов технически комитет: „Регулиране на химикали в продуктите”

 

Предложение на CEN за създаване на нов технически комитет: „Регулиране на химикали в продуктите”

 

Националният орган за стандартизация на Франция (AFNOR) e внесъл предложение за създаване на нов технически комитет на CEN: Regulated Chemicals in Products [Регулиране на химикали в продуктите].

 

Обхват: разработване на документи в областта на процесите и методите за потвърждаване на съответствието със законовите изисквания за регулиране на химикали в продуктите.

Новият технически комитет ще бъде основен участник в разработването на необходимите европейски стандарти за регулиране на химикали в продуктите, които ще бъдат в подкрепа на Регламент № 1907/2006 на Европейския съюз.

 

Този комитет ще има връзка със следните европейски комитети:

 

 • CEN/TC 52    Safety of toys [Безопасност на детски играчки];
 • CEN/TC 136  Sports, playground and other recreational facilities and equipment [Площадки и съоръжения за спорт, детски площадки и свободно време];
 • CEN/TC 158  Head protection [Екипировка за предпазване на главата];
 • CEN/TC 162  Protective clothing including hand and arm protection and lifejackets [Защитно облекло, включително и защита на ръцете и раменете];
 • CEN/TC 164  Water supply [Водоснабдяване];
 • CEN/TC 193  Adhesives [Лепила];
 • CEN/TC 194  Utensils in contact with food [Домакински принадлежности в контакт с хранителни продукти];
 • CEN/TC 248 Textiles and textile products [Текстил и текстилни изделия];
 • CEN/TC 252  Child care articles [Изделия за отглеждане на малки деца];
 • CEN/TC 289  Leather [Кожи].

 

Предварителната работна програма предвижда разработване на европейски стандарти в следните области:

 

 • подготовка и подбор на проби от регулирани химикали;
 • разработване на метод за определяне съдържанието на регулирани химикали въз основа на препоръките на  CEN-CLC/BTWG 13;
 • стандартизиране на метода;
 • междулабораторно валидиране на метода;

 

Всеки заинтересован може да представи становище по предложението до 15.02.2019 г. на експерт Диана Иванова, на имейл: diana.ivanova@bds-bg.org;  тел. 02/81 74 577.

 

Оригиналът на предложението може да намерите тук.

21 Dec 2018