Инфо център
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент


Хладилна техника
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Включва текстове от БДС EN ISO 9001:2015 и СД ISO/TS 9002:2016.Два документа на CEN за електронно фактуриране стават безплатни чрез спонсорство от Европейската комисия

Два документа на CEN за електронно фактуриране стават безплатни чрез спонсорство от Европейската комисия

 

Два документа на CEN за електронно фактуриране стават безплатни чрез спонсорство от Европейската комисия

 

На 18 декември 2018 г. CEN и Европейската комисия подписаха извънредно (по изключение) лицензионно споразумение за спонсориран достъп до два документа на CEN за електронно фактуриране, а именно европейският стандарт EN 16931-1:2017 Електронно фактуриране. Част 1: Семантичен модел на данни на основните елементи на електронната фактура и техническата спецификация TS 16931-2:2017 Електронно фактуриране. Част 2: Списък на синтаксиси, които са в съответствие с EN 16931-1.

 

И двата документа са разработени от техническия комитет CEN/TC 434 „Електронно фактуриране”, чийто секретариат се ръководи от NEN (Холандски институт за стандартизация). Те дават възможност за трансгранична, междусекторна и вътрешна търговия в Европа, като осигуряват оперативна съвместимост при електронното фактуриране при обществени поръчки.

 

Освен това, тези документи подпомагат прилагането на Директива 2014/55/ЕС относно електронното фактуриране при обществените поръчки, като предоставят насоки на потребителите на национално ниво по отношение на съществените елементи, които в електронната фактура ще бъдат взети под внимание с цел спазване на изискванията на законовите разпоредби. Следователно, прилагането на цитираните документи на CEN може да предложи презумпция за съответствие с някои от законовите изисквания на директивата.

 

С това извънредно лицензионно споразумение и с цел удовлетворяване на установените потребности на участващите заинтересовани страни, CEN и Европейската комисия се споразумяха и взеха решение за предварително плащане, което да осигури публичен достъп до двата документа в европейските държави-членки на CEN. Потребителите и заинтересованите страни ще имат достъп до стандарта и техническата спецификация чрез членовете на националните органи по стандартизация - членове на CEN.

 

С оглед крайния срок за прилагане на Директивата за електронно фактуриране (18 април 2018 г.) CEN и неговите членове полагат усилия да осигурят предоставянето на изданията съгласно условията на лицензионното споразумение през м. януари 2019 г. с цел заинтересованите потребители да се подготвят.

 

БИС ще осигури безплатен достъп до двата документа до края на м. януари 2019 г.

 

20 Dec 2018