Инфо център
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент


Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Колекция ISO 31000 Управление на риска – основни стандартиОбществено допитване на проект на национално приложение от обхвата на БИС/ТК 67 „Нефтопродукти и смазочни материали”

Обществено допитване на проект на национално приложение от обхвата на 
БИС/ТК 67 „Нефтопродукти и смазочни материали”

 

Обществено допитване на проект на национално приложение от обхвата на БИС/ТК 67 „Нефтопродукти и смазочни материали”

 

 

Във връзка с изпълнението на работната програма на ТК 67 „Нефтопродукти и смазочни материали” за 2018 г., в частта ѝ разработване на национално приложение към европейския стандарт БДС EN 228:2012+A1:2017, Българският институт за стандартизация обявява за обществено допитване следният проект:

 

prБДС EN 228:2012+A1:2017/NA:2018Автомобилни горива. Бензин, несъдържащ олово. Изисквания и методи за изпитване. Национално приложение (NA)”.

 

Това национално приложение дава националните изискванията за вземане на проби, за маркиране на помпите и за летливост по сезони на автомобилни бензини, несъдържащи олово. Този документ не противоречи на БДС EN 228, като с него се правят национални допълнения и уточнения, отчитайки изискванията на действащото национално законодателство в областта на автомобилните бензини, несъдържащи олово.

 

Всеки заинтересован може да изпрати становище по проекта най-късно до 18.01.2019 г. на секретаря на БИС/ТК 67 Лилия Костова на имейл lilia.kostova@bds-bg.org.

 

Всички коментари по документа ще бъдат разгледани и взети под внимание преди издаването му.

 

18 Dec 2018