Инфо център
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент


Хладилна техника
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
„Абонамент за актуалност на български стандарти”Нов електронен инструмент по стандартизация – „Да посрещнем бъдещето”

Нов електронен инструмент по стандартизация – „Да посрещнем бъдещето”

 

Нов електронен инструмент по стандартизация„Да посрещнем бъдещето”

 

Стандартите имат голямо въздействие върху обществото и допринасят за по-безопасното ни ежедневие. Регулаторните органи в Европа се обърнаха към стандартите, за да подкрепят прилагането на закони и политики, включително в области от обществен интерес. Това прави още по-важно ангажирането на гражданското общество и участието му в стандартизационния процес.

 

Три са организациите, които имат значителен принос в представянето на потребностите на гражданското общество при разработването на стандарти както в Европа, така и в международен мащаб:

 

ANEC – Европейска асоциация за координиране на потребителското представителство в стандартизацията;

 

ECOS – Европейска гражданска организация за стандартизация по отношение на околната среда;

 

ETUC – Европейска конфедерация на профсъюзите.

 

Надградете СВОЯ опит, увеличете своите знания и влияние!

 

ANEC, ECOS и ETUC се присъединиха към CEN-CENELEC за разработване на безплатен интерактивен курс за електронно обучение, който предоставя ясна и разбираема информация за стандартите и стандартизационния процес както в Европа, така и на национално, и международно ниво.

 

Курсът съдържа няколко модула, които помагат на потребителите да се запознаят със стандартите, тяхното разработване и основната им роля за защита на потребителите, работниците и опазването на околната среда. В курса също така се посочва и значението на стандартите, което те имат за ангажираността на гражданското общество в стандартизационния процес, с цел да се подобри, укрепи и да се легитимира европейската стандартизационна система.

 

Ако искате да откриете света на стандартите, това обучение е за Вас!

Включете се в нашия курс и разберете защо стандартите са подходящи за Вас и как може да участвате в разработването на стандарти, от които всички получаваме ползи!

 

В курса може да се включите на линк www.standards4all.eu

 

 

27 Nov 2018