Инфо център
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент


Хладилна техника
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Колекция Оценяване на съответствието – сертификация на системи за управлениеПубликувано е актуализираното ръководство на ISO за интегрирани системи за управление

Публикувано е актуализираното ръководство на ISO за интегрирани системи за управление

 

Публикувано е актуализираното ръководство на ISO за интегрирани системи за управление

 

През последните години броят на системите за управление нарасна значително, отразявайки потребностите и желанията на все повече организации, които искат да подобрят своята работа в широк кръг от сфери и сектори. Вече много компании имат повече от една система за управление. Поради тази причина беше актуализирано Ръководството на ISO за интегрирани системи за управление, което е приложимо независимо дали те са разработени по стандарти на ISO или не.

 

От подобряване на качеството до енергийна ефективност, опазване на околната среда или дори пътен трафик, използването на системи за управление нарасна значително през последните години, отразявайки все по-сложната среда за работа. Необходимостта от постоянно подобряване и поддържане на добро ниво на резултатност в работата подсказа необходимостта от такъв наръчник, който да ръководи организациите за ефективното проектиране на система за управление, която да бъде подходяща и интегрирана, да отговаря на потребностите и да може да се разширява.

 

ISO 9001 (качество), ISO 50001 (енергия) и ISO 14001 (околна среда) са само част от най-популярните и най-използваните стандарти на ISO за системи за управление (ССУ). ISO притежава портфолио от над 60 стандарта за системи за управление, които покриват области като здраве и безопасност при работа (ISO 45001), безопасност на хранителните продукти (ISO 22000), обучение (ISO 21000) и информационни технологии (ISO 27001).За разлика от другите видове стандарти, ССУ влияят върху различни аспекти и функции в организацията, а все повече компании прилагат повече от един такъв стандарт.

 

Изданието „Интегрирано използване на стандарти за системи за управление”, публикувано за първи път през 2008 г., събира международна експертиза от различни индустрии и добри практики в прилагането на интегрирани системи за управление. Ръководството е актуализирано, за да отрази множеството промени както в стандартите на ISO, така и в други стандарти.

 

Майкъл Маклийн, ръководител на работната група на ISO, разработила наръчника, казва, че ефективно създадената интегрирана система за управление може да помогне на организациите в много аспекти. „Много организации се възползват от различни системи за управление, които да им помогнат в осигуряването на увереност, че техните системи и процеси съответстват на целите им ,и да поддържат своя бизнес модел в непрекъснато променящата се среда”, казва той. „Този наръчник предоставя практически насоки за организациите как ефективно да пригодят своите системи за управление към своите стратегии, планове и дейности. Той предлага реални примери от действителността, които може да бъдат прилагани във всички сектори и индустрии. Наръчникът е приложим за всеки ССУ, а не само за тези на ISO.”

 

Изданието на английски език „Интегрирано използване на стандарти за системи за управление” може да бъде закупено от БИС.

Купи

21 Nov 2018