Инфо център
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент


Стандартите и кризите
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
„Абонамент за актуалност на български стандарти”Обществено допитване за проект на националeн стандарт от обхвата на БИС/ТК 5 „Цимент, вар и гипс”

Обществено допитване за проект на националeн стандарт от обхвата на БИС/ТК 5 „Цимент, вар и гипс”

Обществено допитване за проект на националeн стандарт от обхвата на БИС/ТК 5 Цимент, вар и гипс

 

Във връзка с проведен периодичен преглед на БДС 4983:1986 „Елементи стоманобетонни за сглобяеми конструкции. Методи за изпитване и оценка на носимоспособност, деформативност и пукнатиноустойчивост”  на пленарно заседание на БИС/ТК 5 беше решено стандартът да бъде преработен и той беше включен в работната програма на техническия комитет. Съгласно Правилата за работа по национална стандартизация БИС обявява разработения проект за обществено допитване.

 

В прБДС EN 4983 „Бетонни и стоманобетонни елементи за сглобяеми конструкции. Методи за изпитване за оценяване на носимоспособност, деформативност и пукнатиноустойчивост” са определени методите за изпитване на готови бетонни продукти (елементи), изработени с напрягаща или обикновена армировка, от обикновен бетон и бетон с леки добавъчни материали, и за оценяването им по отношение на носимоспособност (носеща способност), деформативност и пукнатиноустойчивост.

 

Предвидено е стандартът да се прилага при извършванe на изпитвания за:

 

  • определяне на типа на продукта чрез изчисления, подкрепени от изпитване;
  • определяне на типа на продукта чрез изпитване;
  • производствен контрол;
  • контролни изпитвания за проверка идентичността или качеството на доставени продукти;
  • контролни изпитвания за определяне на показателите на продукта, свързани с определен етап от строителния процес.

 

Стандартът ще бъде предназначен за използване при изпитвания извън обхвата на български или европейски стандарти, както и в допълнение към стандартизирани методи за изпитване, доколкото не им противоречи. Правилата за оценяване, дадени в приложение Б, може да се прилагат за елементи, проектирани в съответствие с БДС EN 1992-1-1:2005, БДС EN 1992-1-1:2005/А1:2015, БДС EN 1992-2:2006, и съответно БДС EN 1992-1-1:2005/NA:2015, и БДС EN 1992-2:2006/NA:2015, за които не са регламентирани критерии за оценяване в нормативни документи или стандарти за продукти. Приложение Б може да се използва и за продукти по каталог или такива, проектирани по различни от посочените по-горе нормативни и стандартизационни документи, когато се оценява и декларира тяхната носимоспособност, деформативност и пукнатиноустойчивост съобразно изброените части на Еврокодовете.

 

Стандартът не се отнася за елементи, подложени на динамични въздействия или на многократно повтарящи се натоварвания, и за изпитване на елементи, които са вече монтирани в сглобяеми конструкции на сгради и съоръжения.

 

С текста на проекта може да се запознаете тук.

 

Всеки заинтересован може да изпрати становище по проекта най-късно до 20.12.2018 г. на инж. Николай Геращенко, секретар на БИС/ТК 5, по електронната поща: nikolay.gerashtenko@bds-bg.org

05 Nov 2018