Инфо център
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент


Стандартите и кризите
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Колекция Оценяване на съответствието – сертификация на системи за управлениеОбществено допитване за проект на национално приложение от обхвата на БИС/ТК 68 „Пътно дело”

Обществено допитване за проект на национално приложение от обхвата на БИС/ТК 68 „Пътно дело”

 

Обществено допитване за проект на национално приложение от обхвата на БИС/ТК 68 „Пътно дело”

 

Във връзка с изпълнението на работната програма на БИС/ТК 68 „Пътно дело” за 2018 г., в частта ѝ разработване на национални приложения към въведени като български европейски стандарти, Българският институт за стандартизация обявява за обществено допитване следния проект:

 

прБДС EN 13285:2011/NA:2018 „Смеси от несвързани материали. Изисквания. Национално приложение (NA)”.

 

Този проект допълва БДС EN 13285:2011, който въвежда EN 13285:2010, и определя условията за прилагането му на територията на Република България. Това национално приложение е разработено на базата на националния практически опит при производството и приложението на смеси от несвързани материали, използвани за строителство и поддържане на пътища, летища и други площи за движение и е съобразено с климатичните условия в страната.

 

Промяната на сега действащото национално приложение се налага поради натрупания опит от прилагането му, който показва, че е необходимо да се прецизират зърнометриите на смесите от несвързани материали в зависимост от предназначението им. Опитът показва, че често материалите, влагани за изграждане на автомагистрали и пътища I-ви клас , са в доста широки зърнометрични граници, докато при материалите за другите класове пътища зърнометричният обхват е доста стеснен. Поради това предлаганата промяна има за цел да оптимизира зърнометриите на смесите от несвързани материали с оглед подобряване на качеството им.

 

Всеки заинтересован може да изпрати становище по проекта най-късно до 19.11.2018 г. на електронната поща на Румен Боянски, секретар на БИС/ТК 68: rumen.boyanski@bds-bg.org.

16 Oct 2018