Инфо център
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент


Стандартите и кризите
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Колекция ISO 55000 Управление на активитеОбществено допитване за проекти на национални приложения от обхвата на БИС/ТК 4 „Цимент, вар и гипс”

Обществено допитване за проекти на национални приложения от обхвата на БИС/ТК 4 „Цимент, вар и гипс”

Обществено допитване за проекти на национални приложения от обхвата на

БИС/ТК 4 „Цимент, вар и гипс”

 

През 2013 г. БИС публикува национални приложения към европейските стандарти от серията EN 771 „Изисквания за блокове за зидария”, части от 1 до 6. Поради отмяната на тази серия стандарти и въвеждането на нова серия с включени изменения се налага и отмяната на националните приложения, тъй като изискванията, съдържащи се в тях, вече не са актуални и нямат връзка с променените положения в новата серия европейски стандарти. Поради това БИС/ТК 4 „Цимент, вар и гипс” взе решение да включи в работната си програма за 2018 г. разработването на нови национални приложения към новите европейски стандарти от серията EN 771-n:2011+А1:2015 – части от 1 до 6 чрез актуализиране и замяна на действащите такива.

В изпълнение на работната програма на БИС/ТК 4 за актуализиране на действащи национални приложения към европейски стандарти БИС обявява за обществено допитване следните проекти:

 

  • БДС EN 771-1:2011+А1:2015/NA Изисквания за блокове за зидария. Част 1: Глинени блокове за зидария. Национално приложение (NА)

 

  • БДС EN 771-2:2011+А1:2015/NA Изисквания за блокове за зидария. Част 2: Калциево-силикатни блокове за зидария. Национално приложение (NA)

 

  • БДС EN 771-3:2011+А1:2015/NA Изисквания за блокове за зидария. Част 3: Бетонни блокове за зидария (с плътни и леки добавъчни материали). Национално приложение (NA)

 

  • БДС EN 771-4:2011+А1:2015/NA Изисквания за блокове за зидария. Част 4: Блокове за зидария от автоклавен газобетон. Национално приложение (NA)

 

  • БДС EN 771-5:2011+А1:2015/NA Изисквания за блокове за зидария. Част 5: Блокове за зидария от изкуствен камък. Национално приложение (NА)

 

  • БДС EN 771-6:2011+А1:2015/NA Изисквания за блокове за зидария. Част 6: Блокове за зидария от естествен камък. Национално приложение (NА)

 

Всеки заинтересован може да изпрати становище по проектите най-късно до 30.11.2018 г. на секретаря на БИС/ТК 4 инж. Николай Геращенко по електронната поща: nikolay.gerashtenko@bds-bg.org.

15 Oct 2018