Инфо център
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент


Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
„Абонамент за актуалност на български стандарти”Предложение на CEN за създаване на нов технически комитет „Обществени поръчки”

Предложение на CEN за създаване на нов технически комитет „Обществени поръчки”

 

Предложение на CEN за създаване на нов технически комитет „Обществени поръчки”

 

Националният орган по стандартизация на Швеция (SIS)прави предложение за създаване на нов технически комитет „Oбществени поръчки (Public Procurement).

 

Oбхват: разработване на стандарти в областта на обществените поръчки. Техническият комитет ще бъде отговорен за разработването на специфичен стандарт, фокусиран върху интегритета и отчетността, предназначен за възложителите при осъществяване на дейности по възлагане на обществени поръчки. Ще бъде проучена необходимостта от стандартизиране на общи понятия, термини и определения, свързани с обществените поръчки, най-добри практики и/или указания за процеса на възлагане на обществени поръчки.

 

В предложения стандарт ще бъдат определени:

 

  • политика по интегритет и отчетност на възложителя;
  • стратегия за интегритета при управление на риска на възложителя;
  • вътрешен етичен кодекс за персонала, участващ в дейностите по възлагане на обществени поръчки;
  • механизъм за ангажиране на интегритета между възложителя и доставчиците;
  • системи за управление на данните за обществените поръчки и измерване на резултатите и качеството на дейностите по възлагане на обществени поръчки на ниво възложители.

 

Предложена първоначална работна програма: стандарт за интегритет и отчетност при обществените поръчки. Интегритетът и отчетността са ключови предпоставки за ефективна и стабилна система за обществени поръчки. Всички компромиси водят до по-високи разходи за обществото както и до отрицателно въздействие върху ефективността и "стойност за парите" при предоставянето на обществени услуги. Измамите и мошеническите практики за съжаление са характерни при обществените поръчки в световен мащаб и никоя страна, включително и от държавите-членки на Европейския съюз, не е успяла да избегне появата на такива практики.

 

Националните заинтересовани страни могат да представят своята позиция относно предложението най-късно до 10.12.2018 на Десислава Гуленова, по електронна поща: desislava.gulenova@bds-bg.org, тел.: +359 2 81 74 581 .

 

Повече информация тук.

25 Oct 2018