Инфо център
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент

Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Включва текстове от БДС EN ISO 9001:2015 и СД ISO/TS 9002:2016.Работен семинар „Напредъкът в прилагането на Еврокодовете на Балканите”

Работен семинар „Напредъкът в прилагането на Еврокодовете на Балканите”

 

Работен семинар „Напредъкът в прилагането на Еврокодовете на Балканите”

 

На 10-11 октомври в Тирана се състоя работен семинар на тема: „Напредъкът в прилагането на Еврокодовете на Балканите”, насочен към съдействие при въвеждането и прилагането на Еврокодовете в страните от Балканския регион, които не са членки на Европейския съюз (ЕС). Двете основни цели на семинара бяха да подпомогне въвеждането на Еврокодовете в националните регулаторни рамки в Балканския регион и да представи концепцията за практики, отнасящи се за прилагането на Еврокодовете в Балканския регион.

 

Семинарът беше организиран от Съвместния изследователски център на Европейската комисия JRC, заедно с Генералната дирекция по стандартизация на Албания, Центъра за управление на CEN/CENELЕC (ССМС) и Техническия комитет CEN/ТС 250. Участниците в семинара от балканските страни – Албания, Босна и Херцеговина, Македония, Косово, Молдова, Черна Гора, Сърбия и Турция, бяха представители на национални държавни органи, национални стандартизационни организации, инженерни камари, председатели и секретари на национални технически комитети, огледални на CEN/TC 250 Eurocodes. Бяха поканени също представители на институции, ангажирани с определяне на национални параметри в Националните приложения и с обучения по Еврокодовете, които оказват помощ при въвеждането им.

 

През първия ден от семинара, експерти от страни-членки на ЕС споделиха опит за технически методи и техники, поддържащи прилагане на политиките на ЕС. Бяха изнесени презентации от избрани страни, които могат да подпомогнат споделянето на опита на страните-членки и да послужат като примери за добри практики за страните, които не са членки на ЕС. Първата представена страна беше България, като Ирен Дабижева – изпълнителен директор на БИС и дългогодишен секретар на БИС/ТК 56 „Проектиране на строителни конструкции”, изнесе доклад на тема „Процесът на въвеждане на Еврокодовете в националната регулаторна рамка. Препоръки и добри практики в България”.

 

През втория ден на семинара бяха представени доклади от балканските страни, които не са членки на ЕС, за напредъка относно въвеждането на Еврокодовете в периода след семинара в Скопие през 2016 г. досега. Бяха изнесени доклади също от представители на ССМС, експерти от CEN/TC 250, представители на JRC, национални инженерни камари.

 

Семинарът завърши с дискусия по материалите, представени на семинара, и от страна на участниците беше изявен повишен интерес към българския опит при въвеждането на Еврокодовете като нормативни документи за проектиране на някои категории сгради и строителни съоръжения.

17 Oct 2018