Инфо център
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент


Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Колекция Оценяване на съответствието – сертификация на системи за управлениеОбществено допитване по предложения за нови работни теми за разработване и актуализиране на национални приложения към европейски стандарти от обхвата на БИС/ТК 4 „Цимент, вар и гипс”

Обществено допитване по предложения за нови работни теми за разработване и актуализиране на национални приложения към европейски стандарти от обхвата на БИС/ТК 4 „Цимент, вар и гипс”

 

Във връзка с публикуването на нови издания на стандартите от серията БДС EN 771 (части от 1 до 6) и необходимостта от преглед и актуализиране на националните приложения към тях, и съгласно точка 2 от Изменение 2 на „Правила за работа по националната стандартизация. Част 2: Организация за дейността по стандартизация” БИС обявява за обществено допитване предложенията за разработки на следните нови работни теми:

 

прБДС EN 771-1:2011+А1:2015/NA Изисквания за блокове за зидария. Част 1: Глинени блокове за зидария. Национално приложение (NА)

 

прБДС EN 771-2:2011+А1:2015/NA Изисквания за блокове за зидария. Част 2: Калциево-силикатни блокове за зидария. Национално приложение (NA)

 

прБДС EN 771-3:2011+А1:2015/NA Изисквания за блокове за зидария. Част 3: Бетонни блокове за зидария (с плътни и леки добавъчни материали). Национално приложение (NA)

 

прБДС EN 771-4:2011+А1:2015/NA Изисквания за блокове за зидария. Част 4: Блокове за зидария от автоклавен газобетон. Национално приложение (NA)

 

прБДС EN 771-5:2011+А1:2015/NA Изисквания за блокове за зидария. Част 5: Блокове за зидария от изкуствен камък. Национално приложение (NА)

 

прБДС EN 771-6:2011+А1:2015/NA Изисквания за блокове за зидария. Част 6: Блокове за зидария от естествен камък. Национално приложение (NА)

 

За повече информация тук.

 

Актуализирането на националните приложения е свързано главно с измененията в съответните стандарти по отношение на точките за оценяване на съответствието по Регламент (ЕС) № 305/2011. Тези национални приложения ще се прилагат само за съответните блокове за зидария, получени чрез обработка на естествени материали, за използване в строителството, които отговарят на изискванията съответно на БДС EN 771-1:2011+А1:2015, БДС EN 771-2:2011+А1:2015, БДС EN 771-3:2011+А1:2015, БДС EN 771-4:2011+А1:2015, БДС EN 771-5:2011+А1:2015, БДС EN 771-6:2011+А1:2015.

 

Всеки заинтересован може да изпрати становище по предложението най-късно до 15.08.2018 г. на инж. Николай Геращенко, секретар на БИС/ТК 4, по електронната поща на адрес nikolay.gerashtenko@bds-bg.org

26 Jul 2018