Инфо център
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент


Хладилна техника
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Колекция ISO 55000 Управление на активитеБИС проведе съвместно с ТЮФ РЕЙНЛАНД АКАДЕМИЯ БЪЛГАРИЯ семинар на тема: „ISO 45001:2018 – новият стандарт за здраве и безопасност при работа”

БИС проведе съвместно с ТЮФ РЕЙНЛАНД АКАДЕМИЯ БЪЛГАРИЯ семинар на тема: „ISO 45001:2018 – новият стандарт за здраве и безопасност при работа”

 

БИС проведе съвместно с ТЮФ РЕЙНЛАНД АКАДЕМИЯ БЪЛГАРИЯ семинар на тема: „ISO 45001:2018 – новият стандарт за здраве и безопасност при работа”

 

На 05.10.2018 г. в Центъра за срещи, конференции и обучения на БИС се проведе семинар, посветен на новия стандарт ISO 45001:2018. Целта на семинара бе да информира участниците за новите изисквания за здраве и безопасност при работа.

 

Лектор на семинара беше инж. Оханес Багдатлян от ТЮФ РЕЙНЛАНД АКАДЕМИЯ БЪЛГАРИЯ , водещ одитор на системи за управление.

 

В началото на семинара лекторът подробно разясни използваната основна структура от високо ниво за стандарти за системи за управление на ISO съгласно Анекс SL. Акцентът бе поставен върху предимствата при използването на еднакви определения и основен текст в различните системи за управление, което улеснява последователното им интегриране в единна система за управление на организацията.

 

Разясненията по стандарта обхванаха цялата му структура, като изрично беше подчертано, че публикуването на стандарт ISO 45001:2018 не отменя автоматично сега действащия британски стандарт за системи за здраве и безопасност при работа OHSAS 18001, но след изтичане на определения срок през 2021 г. фирмите трябва да преминат към новия стандарт.

 

Новият стандарт ISO 45001 запазва предишната стратегия и е основан изцяло върху модела на процесния подход „Планиране‒изпълнение‒проверка‒действие”.

 

Специално внимание е отделено на идентифицирането на контекста на организацията, като особено значение има добавянето на работниците и персонала към групата на заинтересованите страни. В центъра на политиката и целите на организацията са изведени въпросите за здравето и безопасността при работа на всички групи заинтересовани страни. По този начин нарастват възможностите за компаниите да интегрират въпросите за здравето и безопасността в стратегическата насоченост на системата за управление.

 

ISO 45001 е нагледен пример как компаниите трябва да надхвърлят обичайните хоризонти в мисленето си, когато става въпрос за здравето и безопасността на работниците, както и да налагат същите изисквания при работа с външни доставчици на стоки и услуги.

 

11 Oct 2018