Инфо център
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент


Стандартите и кризите
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Колекция ISO 31000 Управление на риска – основни стандартиДокументи и архиви – темата на новия брой на списание „БДС Компас”

Документи и архиви – темата на новия брой на списание „БДС Компас”

 

Документи и архиви – темата на новия брой на списание „БДС Компас”

 

Стандартизацията внася ред навсякъде и във всичко. Бихме се изгубили в интернет, архивите, книжарниците или библиотеките, ако не съществуваха стандартите. Това е и темата на новия брой на списание „БДС Компас”. Управлението на документи е неделима част от дейността на всяка организация. Създаването на система дава възможност да се извлича полза от различни информационни ресурси. Представяме стандарти, които помагат на всички организации, независимо от големината или естеството им на дейност, да създават и контролират документи в систематичен и подлежащ на проверка начин, съдържат принципи и изисквания относно софтуер, използван за създаването и управлението в дигитална среда.

 

Показваме различни системи за идентификация на медийно съдържание, които се използват в цял свят като ISNI (за наименования), ISBN (за книги ), ISMN (за музикални издания).

 

Специалистът в областта на библиотечната каталогизация и обмена на библиографска информация, доц. д-р Александра Дипчикова, разказва как стандартизацията създава правила за идентифициране, класифициране, достъп, подбор, използване, предаване, обмен и съхраняване на информация. Затова,според нея, без стандартизация е невъзможно да се осъществят процесите на масова дигитализация както в рамките на отделна институция и отделен вид информационна дейност, така и в национален и глобален мащаб.

 

Така както стандартите имаха централна роля в първата индустриална революция, преди повече от 250 години, така и сега, те са определящи за развоя на четвъртата. Това е и темата на Световния ден на стандартизацията тази година. Стандартите отново заемат ключово място в прехода към една нова ера. Бързите промени, на които сме свидетели, не биха били възможни без тях. Четвъртата индустриална революция вече е в ход, но за да се извлече пълния й потенциал в полза на обществото, първостепенно значение отново имат стандартите.

 

Разгледай

02 Oct 2018