Инфо център
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент


Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
„Абонамент за актуалност на български стандарти”Предложение на ISO за създаване на нов технически комитет „Икономика на споделянето”

Предложение на ISO за създаване на нов технически комитет „Икономика на споделянето”

 

Предложение на ISO за създаване на нов технически комитет „Икономика на споделянето”

 

Националният орган по стандартизация на Япония (JISC) e направил предложение в ISO за създаване на нов технически комитет Икономика на споделянето (Sharing Economy).

 

Предлаганият обхват е стандартизация в областта на икономиката на споделянето. От обхвата се изключват техническите аспекти на сигурността на информацията и управлението на риска, които вече са в обхвата на техническите комитети ISO/IEC JTC 1/SC27 и ISO/TC 262.

 

Главните основания  за предложението са следните:

 

- широко използване на интернет в съчетание с технологичното развитие доведе до появата на нов търговски модел на стоки и услуги, често наричан „споделена икономика”;

- нарастването на глобалното използване на мобилни устройства, заедно с променящото се поведение на потребителите, стимулират растежа и насърчават нови начини за свързване на доставчици и клиенти;

- проучване, проведено от специалисти от Price Waterhouse Coopers на тема „Икономика на споделянето - овладяване на възможностите за нови приходи”, което показва, че споделянето на икономиката в пет сектора има потенциала да увеличи приходите по целия свят от 15 милиарда долара през 2013 г. до около 335 милиарда долара през 2025 г.

 

Работата по предложената програма се предвижда да започне с разработване на международни стандарти за:

 

  1. Терминология.
  2. Изисквания към операторите на платформи въз основа на потребностите на пазара.
  3. Указания за прилагане на най-добрите практики след като бъдат идентифицирани.

 

С приоритет ще се разработват стандарти, свързани с терминология и изисквания за внедряването на проекти за икономика на споделянето, за да се установят понятията, свързани с икономиката на споделянето, да се постигне съгласие по общата терминология (например определения и принципи) и да се дадат практически насоки за принципите и практиките за управление на икономиката на споделянето.

 

Предложената работна програма за тази област на дейност, в случай че се одобри, ще включва следното:

 

1. Стандарт за терминология

Терминологията ще включва ясно определение за „икономика на споделянето” въз основа на IWA 27:2017 и ще съдейства за постигане на общо разбиране сред значимите заинтересовани страни. Ще бъдат взети предвид различните модели и характеристики на икономиката на споделянето в допълнение към основната форма, за да се идентифицират подходящи изисквания за платформите за споделена икономика.

 

2. Стандарт за начина на работа и управление на платформа за споделена икономика

Ще се определят изисквания към организациите, които управляват платформи за споделена икономика по отношение на безопасността на потребителите, управленските дейности, ресурсите, контрола и оценяването на риска и непрекъснатото усъвършенстване на услугите, за да се гарантира, че операторите на платформи предоставят своите услуги безопасно, надеждно и по удовлетворителен начин.

 

3. Указания за прилагане

Ще бъдат проучени отделни примери и добри практики с цел да се разработи ръководство за предоставяне на услуги, отговарящи на изискванията на международните стандарти.

 

При проявен интерес България може да подкрепи създаването на този технически комитет. При одобряване на предложението от националните органи по стандартизация, членове на ISO, БИС може да участва в работата му, като активен член или като наблюдател.

 

Всеки заинтересован може да представи становище по предложението най-късно до 05.11.2018 г. на електронната поща на Петър Лозев: petar.lozev@bds-bg.org,

тел. 02/81 74 529.

 

За повече информация тук.

01 Oct 2018