Инфо център
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент


Стандартите и кризите
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Колекция ISO 31000 Управление на риска – основни стандартиДа направим света по-добро място на Световния ден на туризма

Да направим света по-добро място на Световния ден на туризма

 

Да направим света по-добро място на Световния ден на туризма

 

Туризмът процъфтява и носи със себе си значителни възможности за устойчиво развитие. Световният ден на туризма е ден за привличане на вниманието към това как туризмът може да подобри нашия свят. И тук стандартите на ISO играят основна роля. Според Световната организация по туризъм към Организацията на обединените нации, през изминалата година 1,2 милиарда туристи са пътували, като този брой се очаква да нарасне до 1,8 милиарда до 2030 година. Макар това да натоварва значително нашата планета, международният туризъм също така носи значителни икономически ползи за местните общности, много от които разчитат основно на това.

 

Световният ден на туризма се отбелязва всяка година на 27 септември, като целта е да се повиши осведомеността по отношение приноса на туризма за устойчивото развитие. Темата за тази година „Туризъм и цифрова трансформация” насочва вниманието към значението на цифровите технологии в туристическата индустрия и върху начина, по който те биха могли да допринесат за устойчиво развитие чрез различни средства като овластяване на местните общности и ефективно управление на ресурсите.

 

Международните стандарти на ISO подкрепят иновациите и технологиите, като осигуряват общ език и съгласувани добри практики, благодарение на които се избягва преоткриването на колелото и се освобождава ценно време и ресурси за творческа и изобретателска дейност. Те също така установяват и приетите рамки, които могат да станат основа за иновациите.

 

Нещо повече, портфолиото на ISO се отличава с редица стандарти, които служат като основни инструменти за подпомагане на ключови играчи от туристическата индустрия да повишат своя принос за устойчивото развитие. Това са стандарти от обхвата на ISO/TC 228 Туризъм и свързаните с него дейности. Пример за това е техническата спецификация на ISO/TS 13811 Туризъм и свързаните с него услуги. Насоки за разработване на екологични спецификации за местата за настаняване, с помощта на която организациите имат възможност да намалят отрицателните въздействия на туристическото настаняване върху природната среда.

 

В момента комитетът разработва и други важни стандарти, които допринасят пряко за устойчивото развитие в областта на туризма. Сред тях са:

  • 21401 Туризъм и свързаните с него услуги. Система за управление на устойчивостта на обекти за настаняване. Изисквания
  • ISO 20611 Приключенски туризъм. Добри практики за устойчивост. Изисквания и препоръки
  • ISO 21416 Водолазни услуги за развлечение. Изисквания и насоки за устойчиви практики при гмуркане за развлечение.

 

Повече за стандартите на ISO в сферата на туризма може да научите от това кратко видео: https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=zDkaM4-foQg

30 Aug 2018