Инфо център
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент


Стандартите и кризите
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Включва текстове от БДС EN ISO 9001:2015 и СД ISO/TS 9002:2016.Обществено допитване на проекти на национални приложения от обхвата на БИС/ТК 67 „Нефтопродукти и смазочни материали”

Обществено допитване на проекти на национални приложения от обхвата на
БИС/ТК 67 „Нефтопродукти и смазочни материали”

Обществено допитване на проекти на национални приложения от обхвата на

БИС/ТК 67 „Нефтопродукти и смазочни материали”

 

 

Във връзка с изпълнението на работната програма на ТК 67 за 2018 г., в частта ѝ разработване на национални приложения към въведените като български европейски стандарти БДС EN 228:2012+A1:2017 и БДС EN 590:2013+A1:2017, Българският институт за стандартизация обявява за обществено допитване на следните проекти:

 

прБДС EN 228:2012+A1:2017/NA:2018Автомобилни горива. Бензин, несъдържащ олово. Изисквания и методи за изпитване. Национално приложение (NA)

Това национално приложение дава националните изискванията за вземане на проби, за маркиране на помпите и за летливост по сезони на автомобилни бензини, несъдържащи олово. Този документ не противоречи на БДС EN 228, като с него се правят национални допълнения и уточнения, отчитайки изискванията на действащото национално законодателство в областта на автомобилните бензини, несъдържащи олово.

 

прБДС EN 590:2013+A1:2017/NA:2018Автомобилни горива. Гориво за дизелови двигатели. Изисквания и методи за изпитване. Национално приложение (NA)

Това национално приложение дава националните изискванията за вземане на проби, за маркиране на помпите и изискванията в зависимост от климатичните условия за гориво за дизелови двигатели. Този документ не противоречи на БДС EN 590, като с него се правят национални допълнения и уточнения, отчитайки изискванията на действащото национално законодателство в областта на горивата за дизелови двигатели.

 

Всеки заинтересован може да изпрати становище по проектите най-късно до 21.11.2018 г. на Лилия Костова, секретар на БИС/ТК 67, на имейл lilia.kostova@bds-bg.org.

 

Всички коментари по документите ще бъдат разгледани и взети под внимание преди издаването на националните приложения.

21 Sep 2018