Инфо център
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент


Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
ISO 14001 - Системи за управление по отношение на околната среда. Практическо ръководство за МСПОбласт на стандартизация: Минерални материали и продукти

Област на стандартизация:

Минерални материали и продукти

 

prБДС EN 13383-1 Скални материали за хидротехническо строителство. Част 1: Изисквания

 

Настоящ етап: Официално гласуване - от 21.06.2018 г. до 16.08.2018 г.

 

Прогнозна дата на публикуване на национално ниво: най-късно до 20.05.2019 г.

 

Този европейски стандарт определя характеристиките на скални материали, които се добиват чрез обработка на естествени, изкуствени или рециклирани материали и смеси от тези материали за употреба в хидротехническото строителство.

 

Оценяването на постоянството на експлоатационните показатели на трошения камък по този документ е дадено в EN 16236. Скалните материали, употребявани в хидротехническото строителство, следва да съответстват на този документ. Той включва специфични изисквания за характеристиките на естествени скални материали, доменни шлаки и рециклирани скални материали за хидротехническо строителство.

 

Отговорен технически комитет:

БИС/ТК 5 Бетон и разтвори

08 Aug 2018