Инфо център
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент


Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Колекция ISO 55000 Управление на активитеОбласт на стандартизация: Минерални материали и продукти

Област на стандартизация:

Минерални материали и продукти

 

рrБДС EN 13450 Скални материали за баластова призма на жп линии

 

Настоящ етап: Официално гласуване - от 21.06.2018 г. до 16.08.2018 г.

 

Прогнозна дата на публикуване на национално ниво: най-късно до 20.05.2019 г.

 

Този европейски стандарт определя характеристиките на скални материали и фини пълнители, получени от обработка на естествени, изкуствени или рециклирани натрошени несвързани скални материали за употреба в насипи за жп линии. За целите на този документ този материал се нарича трошен камък за жп линии.

 

Оценяването на постоянството на експлоатационните показатели на трошения камък по този документ е дадено в EN 16236. Скалните материали, употребявани в строителството, следва да съответстват на всички европейски стандарти за скални материали. Повторно използване на трошен камък за жп линии не е в обхвата на този документ.

 

Отговорен технически комитет:

БИС/ТК 5 Бетон и разтвори

08 Aug 2018