Инфо център
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент


Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Колекция ISO 31000 Управление на риска – основни стандартиОбласт на стандартизация: Минерални материали и продукти

Област на стандартизация:

Минерални материали и продукти

 

prБДС EN 13242 Скални материали за несвързани и хидравлично свързани материали за използване в строителни съоръжения и пътно строителство

 

Настоящ етап: Официално гласуване - от 21.06.2018 г. до 16.08.2018 г.

 

Прогнозна дата на публикуване на национално ниво: най-късно до 20.05.2019 г.

 

Този европейски стандарт определя характеристиките на скални материали и фини пълнители, получени от обработка на естествени, изкуствени или рециклирани материали и смеси от тях за употреба в несвързани и хидравлично свързани материали за строителни съоръжения и пътно строителство. Той обхваща скални материали с обемна плътност на частиците в сухо състояние по-голяма от 2,00 Mg/m3. Той включва също рециклирани и обработени скални материали с плътност на частиците, по-голяма от 1,50 Mg/m3.

 

Оценяването на плътността на рециклирани скални материали обикновено се прави за едри фракции. Леките скални материали са определени в EN 13055. Несвързаните смеси за пътно строителство са дадени в EN 13285.

 

Използването на скални материали като земна основа не е в обхвата на този стандарт.

 

Поради големите вариации на геоложките и почвени условия в Европа, точни определения на почвите могат да се намерят в документи, приложими на мястото на използване.

 

Отговорен технически комитет:

БИС/ТК 5 Бетон и разтвори

08 Aug 2018