Инфо център
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент


Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Колекция ISO 9000 Системи за управление на качеството – основни стандартиОбласт на стандартизация: Минерални материали и продукти

Област на стандартизация:

Минерални материали и продукти

 

prБДС EN 13139 Добавъчни материали за строителен разтвор

 

Настоящ етап: Официално гласуване - от 21.06.2018 г. до 16.08.2018 г.

 

Прогнозна дата на публикуване на национално ниво: най-късно до 20.05.2019 г.

 

Този европейски стандарт определя характеристиките на скални материали и фини пълнители (каменно брашно), които се добиват чрез обработка на естествени, изкуствени или рециклирани материали и смеси от тези материали за употреба в разтвори, мазилки и замазки, например разтвори за зидария, разтвори за мазилки по тавани и подове, покрития на външни стени (замазки), мазилки на вътрешни стени, материали за специални основи, разтвори и инжекционни разтвори за ремонти на сгради, пътища и строителни съоръжения. Той обхваща скални материали с обемна плътност на частиците в сухо състояние по-голяма от 2,00 Mg/m3. Включени са също рециклирани и обработени добавъчни материали с плътност на частиците по-голяма от 1,50 Mg/m3.

 

Скалните материали, употребявани в строителството, следва да съответстват на всички европейски стандарти за скални материали. Тези стандарти включват подробни и специфични изисквания за естествени, изкуствени и рециклирани скални материали, например обемопостоянство и загуби при накаляване на някои изкуствени скални материали (шлака, летящи пепели).

 

Отговорен технически комитет:

БИС/ТК 5 Бетон и разтвори

08 Aug 2018