Инфо център
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент


Стандартите и кризите
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Колекция Оценяване на съответствието – сертификация на системи за управлениеОбласт на стандартизация: Минерални материали и продукти

Област на стандартизация:

Минерални материали и продукти

 

prБДС EN 13043 Скални материали за асфалтови смеси и за повърхностни обработки на пътища, самолетни писти и други площи с натоварване от трафик

 

Настоящ етап: Официално гласуване - от 21.06.2018 г. до 16.08.2018 г.

 

Прогнозна дата на публикуване на национално ниво: най-късно до 20.05.2019 г.

 

Този европейски стандарт определя характеристиките на скални материали и фини пълнители, получени от естествени, индустриално произведени или рециклирани материали и смеси от тези скални материали за употреба в асфалтови смеси и повърхностна обработка на пътища, самолетни писти и други площи с натоварване от трафик. В него са обхванати скални материали с плътност на зърната в изсушено състояние по-голяма от 2,00 Mg/m3. Включени са също едрозърнести рециклирани скални материали с плътност на зърната над 1,50 Mg/m3.

 

Отговорен технически комитет:

БИС/ТК 5 Бетон и разтвори

08 Aug 2018