Инфо център
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент


Стандартите и кризите
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
ISO 14001 - Системи за управление по отношение на околната среда. Практическо ръководство за МСПОбласт на стандартизация: Бетон и бетонни продукти

Област на стандартизация:

Бетон и бетонни продукти

prБДС EN 12620 Добавъчни материали за бетон

 

Настоящ етап: Официално гласуване - от 21.06.2018 г. до 16.08.2018 г.

 

Прогнозна дата на публикуване на национално ниво: най-късно до 20.05.2019 г.

 

В този европейски стандарт са определени характеристиките на добавъчни материали и фини пълнители, получени от естествени, индустриално произведени и рециклирани материали, както и на смеси от тези добавъчни материали за използване при производството на бетон. В него са обхванати добавъчни материали с плътност на зърната в изсушено състояние по-голяма от 2,00 Mg/m3. Включени са също рециклирани добавъчни материали с плътност на зърната между 1,50 Mg/m3 и 2,00 Mg/m3 и рециклирани фини пълнители, като за тях важат съответни ограничения, дадени в приложение А.

 

Отговорен технически комитет:

БИС/ТК 5 Бетон и разтвори

08 Aug 2018