Инфо център
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент


Отоплителните системи
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Колекция ISO 9000 и ISO 10000 Системи за управление на качествотоЗа хармонизираните стандарти и оценяването на съответствието на строителните продукти съгласно Регламент (ЕС) № 305/2011 (CPR)

 

За хармонизираните стандарти и оценяването на съответствието на строителните продукти съгласно Регламент (ЕС) № 305/2011 (CPR)

 

С настоящото съобщение Българският институт за стандартизация дава пояснения относно хармонизираните стандарти за строителни продукти по Регламент (ЕС) № 305/2011. Съгласно определението за хармонизиран европейски стандарт, това е европейски стандарт, разработен от признати европейски организации по стандартизация (CEN, CENELEC или ETSI), следвайки искане (мандат) на Европейската комисия (ЕК) към една от тези организации. Хармонизираните стандарти трябва да бъдат обявени в Официалния вестник на Европейския съюз (ЕС) чрез цитиране на техния номер, година на издаване и заглавие.

 

Следва да се има предвид, че съгласно Регламент (ЕС) № 305/2011 (CPR), когато за даден продукт има разработен хармонизиран европейски стандарт, съответствието на продукта се оценява само по хармонизирания стандарт. Производителят издава декларация за постоянство на експлоатационните показатели (DOP), което му дава право да постави маркировка СЕ върху продукта.

 

В настоящата ситуация се наблюдава голямо закъснение на обявяването в Официалния вестник на ЕС на нови издания на европейски стандарти (специално по CPR). В последния списък на хармонизираните стандарти по CPR от 09.03.2018 г. са публикувани 444 стандарта, от които 85 стандарта имат нови издания, публикувани от CEN. Тези нови издания не са цитирани в Официалния вестник, а там са старите издания на стандартите, които са отменени.

 

Когато CEN публикува ново издание на даден стандарт, старото издание се обявява за отменено. БИС, като национален орган за стандартизация, пълноправен член на CEN, трябва да отмени БДС EN, който въвежда отменения EN, макар че той продължава да фигурира в Официалния вестник на ЕС. На практика се получава, че съответствието на много строителни продукти следва да се оценява по отменени европейски стандарти, тъй като действащите не са хармонизирани чрез обявяването им в Официалния вестник на ЕС.

 

Подобно е положението и при други европейски директиви и регламенти, обхващащи разнообразни продукти.

 

Ние разбираме тази парадоксална ситуация, но тя не произлиза от действията на БИС, а от липсата на синхрон между Европейските организации за стандартизация (CEN и CENELEC), от една страна, и Европейската комисия, от друга страна. Новите издания на хармонизираните стандарти се подлагат на оценяване от групи експерти, наети от ЕК, наречени консултанти по Нов подход (или консултанти по отношение на хармонизацията). Те оценяват стандартите по отношение на тяхното съответствие с издадения от ЕК мандат. В много от случаите консултантите не дават положителна оценка на стандарта и той се връща в съответния технически комитет за преработване. Това забавя, понякога с години, обявяването им в Официалния вестник.

 

Ние даваме информация, когато отменен стандарт запазва презумпция за оценяване на съответствието, чрез забележка в полето на стандарта. За да се види тази забележка, трябва стандартът да се намери в онлайн каталога на сайта на БИС и да се кликне върху номера му.

Най-настоятелно съветваме всички, заети в строителния процес, като проектанти, производители на строителни продукти, нотифицирани органи за оценяване на съответствието на строителни продукти, строители, контролни органи (Надзор на пазара, ДНСК), БСА и т.н., да следят стандартите в нашия каталог (заедно със забележките), както и списъка на хармонизираните стандарти по Регламент (ЕС) № 305/2011, наличен на https://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/harmonised-standards/construction-products_en, или на сайта на БИС, секция: Стандартизация/Директиви и регламенти/305/2011/Хармонизирани стандарти.

 

27 Jul 2018