Инфо център
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент


Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Колекция ISO 9000 и ISO 10000 Системи за управление на качествотоОбласт на стандартизация: Цимент. Гипс. Вар. Строителни разтвори

Област на стандартизация:

Цимент. Гипс. Вар. Строителни разтвори

 

prБДС EN 196-6 Методи за изпитване на цимент. Част 6: Определяне на ситност

 

Настоящ етап: Официално гласуване - от 05.04.2018 г. до 31.05.2018 г.

 

Прогнозна дата на публикуване на национално ниво: най-късно до 04.03.2019 г.

 

В този европейски стандарт са описани три метода за определяне на ситността на цимента. Методът чрез пресяване се използва само за да се покаже наличието на едри циментови частици. Този метод е подходящ предимно за проверяване и контролиране на производствения процес. Чрез метода с въздушно пресяване под налягане се определя задържането при пресяване и той е подходящ при частици, които основно преминават през лабораторно сито 2,0 mm. Той може да се използва за определяне на зърнометрия на агломерати от много фини частици. Този метод може да се използва с лабораторни сита с обхват на размерите на отворите между 63 μm и 90 μm. С метода чрез въздухопропускливост (метод на Blain) се измерва специфичната повърхност (повърхността, отнесена към единица маса) на цимента, като се сравнява с проба от сравнителен материал. Определянето на специфичната повърхност се използва предимно за проверка на стабилността на процеса на смилане в една и съща инсталация. Този метод позволява да се извърши само ограничено оценяване на свойствата на използвания цимент.

 

Отговорен технически комитет:

БИС/ТК 4 Цимент, вар и гипс

13 Jun 2018