Инфо център
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент


Стандартите и кризите
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Колекция ISO 55000 Управление на активитеБИС откри Информационен център по стандартизация в Химикотехнологичния и металургичен университет

БИС откри Информационен център по стандартизация в Химикотехнологичния и металургичен университет

 

БИС откри Информационен център по стандартизация в Химикотехнологичния и металургичен университет

 

В продължение на стратегическата цел на Българския институт за стандартизация за тясно взаимодействие с университетите в България на 23-ти май беше открит Информационен център по стандартизация в Химикотехнологичния и металургичен университет в София.

 

Откриването стана в рамките на редица събития, които се проведоха на 23-ти май – церемония по дипломиране на магистри, ХV научна постерна сесия за млади учени, докторанти и студенти, ден на науката и спорта, като част от честването на „65 години ХТМУ”.

 

Информационният център на БИС се намира в Бизнес информационния център на ХТМУ. На специално отделен компютър студенти, докторанти и преподаватели имат възможност да се запознават със стандарти, обединени в два пакета – „Текстил и облекло” и „Каучук”.

 

Ректорът на ХТМУ проф. Митко Георгиев даде думата на г-жа Ирен Дабижева, изпълнителен директор на БИС, която обясни целта на БИС да запознава студентите по време на тяхното обучение със стандартите, които те по-нататък да прилагат в своята производствена и научна практика.

 

28 May 2018