Инфо център
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент


Стандартите и кризите
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Колекция ISO 9000 и ISO 10000 Системи за управление на качествотоБългарският институт за стандартизация беше домакин на седмата Балканска конференция по стандартизация

Българският институт за стандартизация беше домакин на седмата Балканска конференция по стандартизация

 

Българският институт за стандартизация беше домакин на седмата Балканска конференция по стандартизация

 

Седмата Балканска конференция по стандартизация се проведе на 16-и и 17-и май в София. В събитието взеха участие представители от стандартизационните организации на България, Албания, Румъния, Молдова, Босна и Херцеговина, Сърбия, Черна гора, Македония, Словения, Турция и Косово, както и представител на Управляващия център на CEN/CENELEC (ССМС).

 

Конференцията започна с представяне на всички участници. Г-н Ивелин Буров, председател на Управителния съвет на БИС, поздрави участниците и дневният ред беше приет. Г-н Буров продължи с приемането на проекторешенията от шестата Балканска конференция и представяне на информация за първата Балканска IT конференция (BIT Con) за бизнес платформите в стандартизацията, проведена през март 2018 г. в Скопие. Г-н Ашок Ганеш (ССМС) представи впечатляваща презентация на тема „Пазарни перспективи и иновации, дигитална трансформация”. Проектът BRIDGIT 2 „Сближаване между научноизследователската, иновационната и стандартизационната общност”, в който партньори са стандартизационните органи на България и Румъния, беше представен от г-жа Ванина Пенчева от БИС.

 

Една от главните теми на конференцията беше дискусия върху предложения документ „Процедурни правила за организиране на серия балкански конференции по стандартизация”.

 

Друга важна тема беше представянето на правила, процедури, инструкции и документи от системите за управление на качеството, включително самооценка на организациите, комбинирана със сертификация по EN ISO 9001. Опитът и добрите практики на балканските стандартизационни организации, членове на CEN/CENELEC, бяха представени от г-жа Ирен Дабижева, изпълнителен директор на БИС, г-жа Весна Поповска от ISRM (Македония), г-н Радиша Кнежевич от ISS (Сърбия) и г-н Георге Туку от ASRO (Румъния).

 

Работата на конференцията продължи с обсъждане на документите от системите за управление на качеството и предизвикателствата в изпълнението на Вътрешните правила на CEN/CENELEC, част 1D. Практиките и научените уроци на балканските органи за стандартизация със статут на афилирано членство в CEN/CENELEC, бяха представени от г-жа Евгения Роман от ISM (Молдова) и г-жа Костанца Дежа от DPS (Албания).

 

Последната тема на събитието беше взаимодействието между органите за стандартизация и университетите. Г-жа Ирен Дабижева обясни добрата практика на БИС с българските университети, а проф. Милка Вичева, декан на Машиностроителния факултет в ТУ София, представи подробности за практическото взаимодействие между БИС и ТУ София.

 

След завършване на конференцията беше подписано споразумение за сътрудничество между Българския институт за стандартизация и Института за стандартизация на Черна гора – важен акт за двете организации.

 

 

23 May 2018