Инфо център
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент


Стандартите и кризите
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Колекция ISO 31000 Управление на риска – основни стандартиПрограма „Лоялни клиенти”

Програма „Лоялни клиенти”

 

Програма „Лоялни клиенти”

 

През 2018 г. Българският институт за стандартизация стартира нова програма – „Лоялни клиенти”. Целта на програмата е да повиши удовлетвореността на клиентите и членовете на БИС от предлаганите продукти и услуги и от участието им в стандартизацията, да запази постоянните клиенти на БИС, като им предложи икономически стимули, и да привлече нови членове и клиенти.

Програмата е насочена към нашите членове и редовни клиенти, които активно ползват продуктите и услугите на БИС, при спазване на авторските права върху стандартите. Стандартите предлагат решения на различни проблеми и са важни както за стартиращи предприятия и организации, така и за утвърдени фирми. В Република България единствено БИС има право да разпространява стандартите и стандартизационните документи, както и свързаната с тях официална информация.

 

Кой участва в програмата „Лоялни клиенти”?

 

За да се разглежда фирма като лоялен клиент, е необходимо тя да има реализирани покупки над определена стойност (4 000 лв. без ДДС) за последните три години и да е клиент на БИС най-малко от 3 години. За по-голяма прецизност при определяне на клиентите, които ще участват в програмата, в началото на всяка година ще се изготвя анализ въз основа на критерии, определени от Управителния съвет на БИС.

За да участват в програмата, членовете на БИС трябва да са платили членския си внос до края на първото тримесечие на годината, както е регламентирано в Устава на БИС.

През 2018 г. в програмата са включени общо 23 организации, от които 12 са членове и 11 са редовни клиенти на БИС.

 

Какво получават лоялните клиенти?

 

Клиентите, включени в програмата, получават различни бонуси под формата на безплатни продукти и услуги или информация, сред които:

  • Абонамент за Официалния бюлетин на БИС за период от една година;
  • Абонамент за актуалност на стандарти;
  • Поръчки за онлайн четене на стандарти;
  • Всички клиенти, включени в програмата, които не са членове, ще имат право да получават регулярна информация за проектите, които предстоят за гласуване в един технически комитет, избран от тях.
  • Всички членовете на БИС, включени в програмата, ще получат възможност за публикуване на материал в електронно издание на БИС.

Програмата „Лоялни клиенти” беше представена подробно на Общото събрание на БИС на 20 април 2018 г.

25 Apr 2018