Инфо център
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент


Стандартите и кризите
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Включва текстове от БДС EN ISO 9001:2015 и СД ISO/TS 9002:2016.Област на стандартизация: Заварени съединения и заваръчни шевове

Област на стандартизация:

Заварени съединения и заваръчни шевове

 

prБДС EN ISO 10042 Заваряване. Електродъгово заварени съединения от алуминий и неговите сплави. Нива на качеството на несъвършенствата (ISO/FDIS 10042:2018)

 

Настоящ етап: Официално гласуване - от 15.03.2018 г. до 09.05.2018 г.

 

Прогнозна дата на публикуване на национално ниво: най-късно до 13.02.2019 г.

Този документ определя нивата на качество според несъвършенствата в електродъгово заварени съединения от алуминий и неговите сплави. Той се прилага за материали с дебелина над 0,5 mm. Дадени са три нива на качество, за да може да се прилагат към широк обхват от заварени конструкции. Те са обозначени чрез В, С и D. Ниво на качество В съответства на най-високите изисквания за готов заварен шев. Нивата на качество се отнасят за качеството на продукцията, а не за годност за употреба.  Този документ се прилага за всички видове заваръчни шевове ( например челни шевове, ъглови шевове и шевове на тръбни разклонения), за ръчно, механизирано и автоматизирано заваряване и за всички заваръчни позиции. Той е приложим за следните видове заваръчни процеси: eлектродъгово заваряване с топящ се електрод в защитна среда от инертен газ (МИГ заваряване); eлектродъгово заваряване с волфрамов електрод в защитна среда от инертен газ (ВИГ заваряване); плазмено заваряване. Не се прилага за металургични аспекти (например размер на зърното, твърдост).

 

Отговорен технически комитет:

БИС/ТК 30 Заваряване на материалите

20 Apr 2018