Инфо център
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент


Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
„Абонамент за актуалност на български стандарти”Предложение на ISO за създаване на нов технически комитет „Осигуряване на трансакции в електронната търговия”

Предложение на ISO за създаване на нов технически комитет „Осигуряване на трансакции в електронната търговия”

 

Предложение на ISO за създаване на нов технически комитет „Осигуряване на трансакции в електронната търговия”

 

Националният орган по стандартизация на Китай (SAC) прави предложение в ISO за създаване на нов технически комитет „Осигуряване на трансакции в електронната търговия[Transaction Assurance in E-Commerce]. Поддържането на съвместен секретариат на международния комитет ще се осъществява от националните органи по стандартизация на Китай (SAC) и на Франция (AFNOR).

 

Обхват: Стандартизация в областта на осигуряване на трансакции и непосредствено свързани процеси по веригата в електронна търговия, включително:

  • осигуряване на процеса на трансакция в електронната търговия (включително по-лесен достъп до електронни платформи и електронни магазини);
  • защита на правата на потребителите онлайн, включително предотвратяване на онлайн спорове и разрешаването им;
  • оперативна съвместимост и допустимост на проверката на качеството на стоките при осъществяване на трансгранична електронна търговия.
  • осигуряване на доставката чрез електронна търговия до крайния потребител.

 

Електронната търговия е нова индустрия и се развива бързо в много страни. Трансграничната електронна търговия е важен и нов начин на международна търговия в много страни. Това дава възможност за по-лесен и открит начин на международна търговия между различните страни по света и може да бъде от полза, за да се увеличи пазарният дял на малките и средните предприятия, както и да се увеличи заетостта в тези страни.

 

Целта на предложения нов комитет е следната:

  • да се гарантира автентичност и цялостност на информацията на електронните магазини или доставчиците в електронната търговия;
  • да се защитят марките на стоките и да се гарантира автентичността и целостта на информацията за стоките в платформите за електронна търговия, като се предоставя на потребителя на стоката точна информация за произхода и т.н.;
  • да се подобри осигуряването на качеството на продукта чрез проследимост на стоките;
  • да се осигури стандартизация и автентичност на процеса на трансакция и да се осигури по-добър и по-лесен достъп до електронни платформи или електронни магазини за клиентите/купувачите);
  • да се насърчи оперативната съвместимост и допустимостта на резултатите от проверките за качество на стоките в трансграничната е-търговия и да се създадат основи за международно техническо сътрудничество при проверката на качеството между различните страни;
  • да се защити правото на потребителя и да се нормализират процесът и информацията за разрешаване на спорове онлайн, за да се повиши доверието на потребителите и да се създаде здравословна среда.

Крайната цел на предложения нов технически комитет е насърчаване на трансграничната електронна търговия между различните страни и популяризиране на търговията на стоки в интернет в световен мащаб.

 

При проявен интерес България може да подкрепи създаването на този технически комитет. При одобряване на предложението от националните органи за стандартизация, членовете на ISO, БИС може да участват в работата му като активен член или като наблюдател.

 

Всеки заинтересован може да представи становище по предложението до 15.05.2018 г. на електронната поща на Десислава Гуленоваdesislava.gulenova@bds-bg.org,
тел. 02/81 74 581.

 

Повече информация тук.

27 Mar 2018