Инфо център
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент


Стандартите и кризите
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
„Абонамент за актуалност на български стандарти”ISO 45001 вече е публикуван

ISO 45001 вече е публикуван

 

ISO 45001 вече е публикуван

 

Многоочакваният международен стандарт за здраве и безопасност при работа (ЗБР) е току-що публикуван и има за цел да промени в световен мащаб практиките, използвани на работните места.

 

Международният стандарт ISO 45001:2018 Системи за управление на здравето и безопасността при работа. Изисквания с указания за прилагане, предоставя надежден и ефективен набор от процеси за подобряване на безопасността на работното място в световните вериги за доставки. Разработен, за да помогне на организации от всякаква големина и от различен индустриален сектор, новият международен стандарт се очаква да намали нараняванията и заболяванията, свързани с работните места, навсякъде по света.

 

Според изчисленията на Международната организация на труда (МОТ) от 2017 г. годишно се наблюдават 2,78 милиона смъртни случая, настъпили на работните места. Това означава, че всеки ден близо 7 700 души умират от свързани с работата заболявания или наранявания. Освен това всяка година се случват 374 милиона нефатални трудови злополуки и заболявания, много от които водят до продължителни отсъствия от работа. Това отразява реалната картина на съвременното работно място, където работниците могат да понесат сериозни последици в резултат на това, че просто „си вършат работата”.

 

Надеждата за промяна е в ISO 45001, разработен от ISO/PC 283 „Системи за управление на здраве и безопасност при работа”, чийто секретариат се поддържа от Британския институт за стандартизация (BSI). Повече от 70 страни бяха пряко ангажирани в създаването на този важен документ.

 

Стандартът предоставя на правителствените агенции, индустрията и други засегнати заинтересовани страни ефективно и практическо ръководство за подобряване на безопасността на работниците в държавите по света. С помощта на лесна за използване рамка стандартът може да се прилага за предприятия и за производствени съоръжения, независимо от местоположението им.

Дейвид Смит, председател на проектния комитет ISO/PC 283, разработил ISO 4500, вярва, че новият международен стандарт ще бъде повратен момент за милиони работници: „Надяваме се, че ISO 45001 ще доведе до съществена промяна в практиките на работното място и ще намали трагичните трудови злополуки и заболявания по целия свят.” Новият стандарт ще помогне на организациите да осигурят безопасна и здравословна работна среда за работниците и посетителите, като постоянно подобряват резултатността, свързана със здравето и безопасността на работното място.

 

Смит добавя: „Стандартизатори от цял свят се събраха, за да изработят рамка за по-безопасно работно място за всички, независимо в коя сфера и къде работите по света”.

 

Тъй като ISO 45001 е разработен с възможност да се интегрира с други стандарти на ISO за системи за управление, той осигурява висока степен на съвместимост с новите издания на ISO 9001 (управление на качеството) и ISO 14001 (управление по отношение на околната среда), за предприятията, които вече прилагат стандарт на ISO, ако решат да работят и по ISO 45001.

 

ISO 45001 ще замени OHSAS 18001, общоизвестния досега документ за здраве и безопасност при работа. Организациите, които вече са сертифицирани по OHSAS 18001, ще имат три години, за да се съобразят с новия стандарт ISO 45001, въпреки че сертификацията за съответствие с ISO 45001 не е изискване на стандарта.

 

Международният форум за акредитация (IAF) вече разработи изискванията за преминаване към новия стандарт в помощ на сертифицирани организации, органи за сертификация, органи по акредитация и други заинтересовани страни. За повече информация: www.iaf.nu.

 

Стандартът ще бъде публикуван като БДС ISO 45001 в превод на български език в следващия брой на Официалния бюлетин на БИС и ще може да бъде закупен.

 

19 Mar 2018