Инфо център
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент


Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Колекция ISO 9000 и ISO 10000 Системи за управление на качествотоПредложение на ISO за създаване на нов проектен комитет "Домакински съдове, артикули за подаръци, бижутерийни изделия, осветителни тела. Прозрачност на стъклото"

Предложение на ISO за създаване на нов проектен комитет "Домакински съдове, артикули за подаръци, бижутерийни изделия, осветителни тела. Прозрачност на стъклото"

 

Предложение на ISO за създаване на нов проектен комитет Tableware, giftware, jewellery, luminaries — Glass clarity — Classification and test method (Домакински съдове, артикули за подаръци, бижутерийни изделия, осветителни тела. Прозрачност на стъклото. Класификация и методи за изпитване)

 

Националният орган за стандартизация на Франция (AFNOR) прави предложение за създаване на нов проектен комитет на ISO с наименование: „Домакински съдове, артикули за подаръци, бижутерийни изделия, осветителни тела. Прозрачност на стъклото. Класификация и методи за изпитване

 

Обект: разработване на стандарт в областта на безцветното стъкло

Комитетът ще разработи стандарт, който ще установи изисквания за употребата на означенията "безцветно стъкло" и "ултрабезцветно стъкло" по отношение на неоцветено стъкло, в съответствие с неговата прозрачност и съдържание на желязо. Стандартът ще определи процедура за измерване на прозрачността на стъклените изделия чрез спектрофотометър.

 

Стандартът ще се отнася за:

  • минерално (неорганично) стъкло, и
  • стъкло в изделия, в които стъкленият компонент не е с покритие или декорация, и е достъпен за вземане на проби.

 

В обхвата на този международен стандарт ще се включи стъкло, използвано в домакински съдове, артикули за подаръци, бижутерийни изделия и осветителни тела. Изключва се стъкло, използвано в строителни дейности, контейнери, медицина и лаборатории или с други видове технически приложения. Международен стандарт, осигуряващ общо определение и класификация на прозрачността на стъклото, ще даде възможност за точност при характеризиране на продукта и ще улесни търговския обмен чрез прозрачност на информацията.

 

Безцветното и ултра-безцветното стъкло се използват като материал за компоненти на широк спектър стоки, поради което разработването на този стандарт не може да бъде възложено на съществуващите технически комитети на ISO, тъй като всички те се отнасят до конкретен случай на употреба на материалите, включени в съответната област.

 

При проявен интерес България може да подкрепи създаването на този технически комитет. При одобряване на предложението от националните органи за стандартизация, членове на ISO, БИС може да участва в работата на новосъздадения комитет на ISO като активен член или като наблюдател.

 

Всеки заинтересован може да представи мнение по предложението до 20.05.2018 г. на електронната поща на Боряна Михайлова: boriana.mihaylova@bds-bg.org, тел. 02/81 74 570.

 

Оригиналът на предложението може да намерите тук.

16 Mar 2018