Инфо център
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент


Стандартите и кризите
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
„Абонамент за актуалност на български стандарти”БИС проведе семинар на тема: „Запознаване с изискванията и промените за компетентност на лабораториите за изпитване и калибриране в новия БДС EN ISO/IEC 17025:2018”

БИС проведе семинар на тема: „Запознаване с изискванията и промените за компетентност на лабораториите за изпитване и калибриране в новия 
БДС EN ISO/IEC 17025:2018”

 

БИС проведе семинар на тема: „Запознаване с изискванията и промените за компетентност на лабораториите за изпитване и калибриране в новия

БДС EN ISO/IEC 17025:2018”

 

На 27.02.2018 г. в Центъра за срещи, конференции и обучения на БИС се проведе семинар, посветен на новото издание на БДС EN ISO/IEC 17025:2018. Целта на семинара бе да информира участниците за общите изисквания за компетентност, безпристрастност и последователна работа на лабораториите.

 

БДС EN ISO/IEC 17025:2018 „Общи изисквания за компетентността на лаборатории за изпитване и калибриране” е приложим за всички организации, извършващи лабораторни дейности, независимо от броя на персонала. Новият стандарт е предназначен  за клиенти на лаборатории, регулаторни органи, организации, за схеми за взаимно оценяване от равнопоставени страни (партньорски оценки), органи за акредитация и др. Лабораториите, регулаторните органи, организациите и схемите, използващи партньорска оценка, органите за акредитация и други използват БДС EN ISO/IEC 17025:2018 за потвърждаване или признаване на компетентността на лабораториите.

 

В изложението си лекторът на семинара посочи основните изменение в новото издание на стандарта. Поставен бе акцент върху:

 

  • прилагането на мислене, основано на риска, което дава възможност да се намалят предписваните изисквания и да се заменят с изисквания, насочени към изпълнението;
  • изискванията, свързани с процесите, процедурите, документираната информация и отговорностите на организацията, които трябва да са по-гъвкави в сравнение с предишното издание;
  • добавеното определение на термина „лаборатория”.

 

Лектор на семинара беше инж. д-р Димка Иванова, РЪКОВОДИТЕЛ ЛИК „ЛИПГЕИ” към „Пехливанов инженеринг” ООД.

 

06 Mar 2018