Инфо център
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент


Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Колекция Оценяване на съответствието – сертификация на системи за управлениеПредложение на ISO за създаване на нов технически комитет „Музикални инструменти”

Предложение на ISO за създаване на нов технически комитет „Музикални инструменти”

 

Предложение на ISO за създаване на нов технически комитет „Музикални инструменти”

 

Националният орган за стандартизация на Китайската народна република (SAC) прави предложение за създаване на нов технически комитет на ISO с наименование: „Музикални инструменти”.

 

Обхват: Стандартизация в областта на музикалните инструменти.

 

Комитетът ще разработва стандарти и стандартизационни документи в областта на музикалните инструменти, включително: класификация, терминология, продукти, безопасна употреба, методи за изпитване и правила за оценка на съответствието.

 

Предложението не включва стандартизация в областта на IEC/TC 100 Audio, video and multimedia systems and equipment [Аудио-, видео- и мултимедийни системи и устройства]

 

Предлага се стандартизацията да се проведе в три аспекта:

  • Първият аспект е за общи стандарти, включително класификация и терминология;
  • Вторият аспект е относно стандарти за методите, включващи оценка на музикалното изпълнение, и методите за изпитване на границите на опасните вещества за музикалните инструменти;
  • Третият аспект е за стандарти за продукти и принадлежности, включващи основните музикални инструменти, като пиано, струнни лъкови инструменти (включително цигулка, виола, виолончело, контрабас), китара, акордеон, аерофони, лъкове, струни.

 

Тъй като класификацията, терминологията и методите са основата на други стандарти, предложената работа ще започне с общи стандарти и стандарти за методи. Следват стандарти за продукт, които са необходими за бизнеса и търговията.

 

Очаква се в рамките на три години след създаването на новия технически комитет да бъдат предложени четири международни стандарта.

 

Съществуващите стандарти, свързани с музикални инструменти, са общо 170 бр., от които един международен (ISO) стандарт, 110 бр. китайски стандарти и 59 бр. стандарти от други страни.

 

Вносителят поставя на обсъждане въпроса дали предложената тематика да се разработва, като се разшири обхватът на вече съществуващ комитет, или да се създаде нов комитет.

 

Засега няма съществуващи в ISO и в IEC технически комитети или подкомитети, които са свързани пряко с музикалните инструменти.

 

При проявен национален интерес България може да подкрепи създаването на технически комитет на ISO „Музикални инструменти”. При одобряване на предложението от националните органи по стандартизация - членове на ISO, БИС може участва в работата на новосъздадения комитет на ISO като активен член или като наблюдател.

 

Всеки заинтересован може да представи мнение относно предложението за тази нова област на техническа дейност на ISO до 01 май 2018 г. на гл. експерт Екатерина Славова, имейл: Ekaterina.Slavova@bds-bg.org , тел. 02/81 74 579.

 

За повече информация относно предложението виж тук.

01 Mar 2018