Инфо център
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент


Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Колекция ISO 55000 Управление на активитеСеминар на тема: „Запознаване с изискванията и промените в БДС EN ISO/IEC 17025:2018 за компетентността на лаборатории за изпитване и калибриране”

Семинар на тема: „Запознаване с изискванията и промените в БДС EN ISO/IEC 17025:2018 за компетентността на лаборатории за изпитване и калибриране”

 

Семинар на тема: „Запознаване с изискванията и промените в БДС EN ISO/IEC 17025:2018 за компетентността на лаборатории за изпитване и калибриране”

 

Българският институт за стандартизация (БИС) организира семинар на тема: „Запознаване с изискванията и промените в БДС EN ISO/IEC 17025:2018 за компетентността на лаборатории за изпитване и калибриране”, който ще се проведе на 27.02.2018 г. в зала 1 на Центъра за срещи, конференции и обучения на БИС.

 

Семинарът е посветен на новото издание на БДС EN ISO/IEC 17025:2018. Стандартът съдържа общите изисквания за компетентност, безпристрастност и последователна работа на лабораториите. Той е приложим за всички организации, извършващи лабораторни дейности, независимо от числеността на персонала. Предназначен е да се използва от клиенти на лаборатории, регулаторни органи, организации, за схеми за взаимно оценяване от равнопоставени страни (партньорски оценки), органи за акредитация и др. Лабораториите, регулаторните органи, организациите и схемите, използващи партньорска оценка, органи по акредитация и други, използват БДС EN ISO/IEC 17025:2018 за потвърждаване или признаване на компетентността на лабораториите.

 

Основните промени в новото издание на стандарта са следните:

  • прилагането на мислене, основано на риска, дава възможност да се намалят предписваните изисквания и да се заменят с изисквания, насочени към изпълнението;
  • изискванията, свързани с процесите, процедурите, документираната информация и отговорностите на организацията, са по-гъвкави в сравнение с предишното издание;
  • добавено е определение на термина „лаборатория”.

 

Лектор: инж. д-р Димка Иванова, ръководител ЛИК „ЛИПГЕИ”.

 

Такса за участие в семинара:

150.00 лв. с ДДС

За всеки следващ участник от една организация:

125.00 лв. с ДДС

За членове на БИС:

125.00 лв. с ДДС

 

Цената включва информационни материали, кафе-паузи и обяд.

 

На участниците в семинара ще бъдат издадени сертификати.

 

Всички участници в семинара могат да закупят новото издание на БДС EN ISO/IEC 17025:2018 с отстъпка от 50%.

 

Желаещите да участват е необходимо да попълнят и изпратят регистрационна карта на посочения в нея адрес най-късно до 26.02.2018 г.

 

За повече информация: Ивелина Никова, тел. 02/817-45-71; ел. поща: ivelina.nikova@bds-bg.org

 

Покана

Програма

Регистрационна карта

07 Feb 2018