Инфо център
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент

Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
„Абонамент за актуалност на български стандарти”Област на стандартизация: Стъкло за строителството

Област на стандартизация:

Стъкло за строителството

 

prБДС EN 17074 Стъкло за строителството. Екологични декларации за продуктите. Правила за определяне на категориите продукти от плоско стъкло

 

Настоящ етап: Официално гласуване - от 16.11.2017 г. до 11.01.2018 г.

 

Прогнозна дата на публикуване на национално ниво: най-късно до 12.10.2018 г.

 

Този европейски стандарт обхваща всички етапи от жизнения цикъл: от създаването до края на употребата, а именно етап на създаване на продукта, етап на конструкционен процес, етап на употреба и етап на край на употреба на стъклени продукти, използвани в строителството. Обхващайки всички етапи от жизнения цикъл, този документ за продукти от определена категория (PCR-Product Specific Category) основно се фокусира върху етапа на създаване на продукта, по-специално на производството на плоско стъкло и последващата му преработка до продукти от плоско стъкло. Той обхваща суровини и източници на енергия, транспортиране, производство обработка, пакетиране и съхранение на плоско стъкло. Всички изисквания и препоръки в този документ могат да бъдат приложими за плоско стъкло, предназначено за други употреби, като плоско стъкло, използвано в автомобилостроенето. Този документ включва правилата за изготвяне на Екологични декларации за продуктите за повече от една дебелина или конфигурация на един и същи продукт. Този европейски стандарт не е приложим за стъклени тухли, стъклени павета (EN 1051-1) и профилно стъкло (EN 572-7, EN 15683-1).

 

Отговорен технически комитет:

БИС/ТК 7 Стъкло и керамика

09 Jan 2018