Инфо център
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент


Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Колекция ISO 9000 Системи за управление на качеството – основни стандартиПредложение на ISO за създаване на нов технически комитет "Управление на здравето и безопасността при работа"

Предложение на ISO за създаване на нов технически комитет "Управление на здравето и безопасността при работа"

 

Предложение на ISO за създаване на нов технически комитет „Управление на здравето и безопасността при работа”

 

Националният орган за стандартизация на Обединеното кралство (BSI) прави предложение за създаване на нов технически комитет на ISO с наименование: Occupational health and safety management (Управление на здравето и безопасността при работа).

 

Обхват: Стандартизация в областта на управлението на здравето и безопасността при работа. Комитетът ще разработва стандарти и стандартизационни документи за улесняване на организациите при контрол на рисковете, свързани с управление на здравето и безопасността при работа, и подобряване на условията на труд. Основните приоритети в работната програма на новия комитет ще бъдат:

 

Поддържане на актуалността на новия стандарт за управление на здравето и безопасността при работа, който предстои да бъде публикуван в началото на 2018 г.: ISO 45001 Occupational health and safety management systems – requirements with guidance for use (Системи за управление на здравето и безопасността на работа. Изисквания с указания за прилагане). Този стандарт ще определя изискванията за система за управление на здравето и безопасността на работа с цел намаляване на рисковете на работното място и подобряване на резултатността за създаване на по-здравословни и безопасни условия на труд.

 

Обект и област на приложение: стандартът ще предоставя практически указания за оценяване и управление на психосоциалните рискове на работното място, подходящ за инкорпориране в система за управление на здравето и безопасността на работа, както за самостоятелно ползване.

 1. ПРИОРИТЕТ 1: Разработване на Наръчник за внедряване на ISO 45001 в малки и средни организации: ISO 45001 Handbook – Implementation guidance for small businesses.

  Обект и област на приложение: наръчникът ще предоставя на малки и средни организации практически насоки за внедряване на система за управление на здравето и безопасността на работа съгласно изискванията на ISO 45001.

 2. ПРИОРИТЕТ 2: Разработване на документ с указания за управление на психосоциалните рискове на работното място: Guidance on the management of psychosocial risks in the workplace.

  Обект и област на приложение: стандартът ще предоставя практически указания за оценяване и управление на психосоциалните рискове на работното място, подходящ за инкорпориране в система за управление на здравето и безопасността на работа, както за самостоятелно ползване.

 3. ПРИОРИТЕТ 3: Показатели/отчитане на резултатите на система за управление на здравето и безопасността на работа: OH&S management system performance indicators/reporting.

  Обект и област на приложение: документът ще предоставя насоки за установяване на ефективни показатели за оценяване на резултатите на системата за управление на здравето и безопасността на работа с цел ефективно наблюдение и постоянно подобряване на резултатите, свързани с управление на здравето и безопасността при работа, и ефективното им отчитане.

 4. ПРИОРИТЕТ 4: Разработване на стандарт за управление на здравето и безопасността при работа. Разследване на злополуки и инциденти: Occupational health and safety management – Accident and incident investigation.

  Обект и област на приложение: документът ще определя изисквания и насоки за ефективно разследване на инциденти и злополуки, като тези изисквания ще бъдат обвързани със система за управление на здравето и безопасността при работа.

 

При проявен интерес България може да подкрепи създаването на този технически комитет. При одобряване на предложението от националните органи по стандартизация, членове на ISO, БИС може участва в работата на новосъздадения комитет на ISO като активен член или като наблюдател.

 

Всеки заинтересован може да представи мнение относно предложението до 15.02.2018 г. на електронната поща на експерт Петър Лозев, имейл: petar.lozev@bds-bg.org, тел. 02/81 74 529.

 

Оригиналът на предложението можете да намерите тук.

19 Dec 2017